CLS får starkt Kina-patent för TRANBERG®-systemets teknik samt för imILT®

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), har nu ett godkänt patent i Kina för viktiga delar av tekniken i TRANBERG-systemet och för det unika innehållet i bolagets imILT-behandling för metastaserad cancer. Patentet har rubriken ”Apparatus and methods for determining a property of a tissue” (Apparat och metod för bestämning av egenskaper hos en vävnad”) och har utgångsår 2027.

- Nu har CLS ett mycket bra patentskydd i Kina. Vi har vidareutvecklat det grundpatent kring immunologisk behandling som vi har i Europa och därigenom fått ett fördjupat skydd för både teknik och metod på den kinesiska marknaden, säger Stephan Dymling, CTO på CLS. Utöver att patentet ökar värdet i vår patentportfölj så är det en viktig förutsättning för att kunna ha ett tekniskt informationsutbyte med intressenter i Kina, säger Stephan Dymling.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2017 kl 11:20.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Citat

Nu har CLS ett mycket bra patentskydd i Kina. Vi har vidareutvecklat det grundpatent kring immunologisk behandling som vi har i Europa och därigenom fått ett fördjupat skydd för både teknik och metod på den kinesiska marknaden.
Stephan Dymling, CTO på CLS