CLS i ”BioWorld MedTech”-artikel där Dr. Sangeet Ghai kommenterar TRANBERG-systemet

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) och bolagets produkter beskrivs in en artikel i amerikanska online-magasinet BioWorld MedTech, där radiologen Dr. Sangeet Ghai, vid Toronto University Hospital och Dan Mogren, CCO på CLS också intervjuas. 

Dr Sangeet Ghai använder CLS icke-kylda laserfiber av diffusortyp vid bildstyrd fokal laserbehandling inom de kliniska studier, avseende prostatacancer, som han bedriver vid Toronto University Hospital. Studien omfattar 25 patienter och de två första patienterna behandlades för några veckor sedan.  

I artikeln säger Dr Ghai bland annat:

”Jag anser att ett icke-kylt system är lite enklare när du ska behandla eftersom det betyder att det är en sak mindre att tänka på. Det ger i sin tur ett förbättrat arbetsflöde och kortare tid för behandlingsproceduren. Du kan placera Tranberg-systemets laserfiber exakt i mitten av tumören och verkligen kontrollera storleken på ablationen.”

Artikeln finns i BioWorld MedTech (sid 8) Volume 22, No.83, som bifogas som pdf-fil.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.