CLS icke-kylda fiber ingår i poster presenterad av Desert Medical Imaging på urologimötet AUA i USA

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), meddelar att bolagets icke-kylda laserfiber ingår, tillsammans med produkter från andra leverantörer, i en poster som nyligen presenterades av Desert Medical Imaging vid American Urology Association Conference. Postern, som beskriver metoden och interimsresultat av en studie inom MR-bildstyrd fokuserad laserablation av prostatacancer, har titeln, “Transrectally delivered, outpatient MRI-guided laser focal therapy of prostate cancer: eight year interim results of NCT #02243033.” Delar av materialet i postern publicerades i “THE JOURNAL OF UROLOGY,” May 19, 2018 (MP30-02). 

Som tidigare meddelats köpte Desert Medical Imaging (DMI) i slutet av förra året CLS fiberprodukter i syfte att utvärdera dessa i behandling av prostatacancer med MR-bildstyrd laserablation.  DMI bedriver omfattande studier inom området och de fiber som CLS levererat har ingått som en del av den studie som beskrivs i postern. Projektet visar att åtta års interimsresultat hos över 100 behandlade patienter tyder på att poliklinisk, MR-bildstyrd transrektal fokuserad laserterapi (FLA) är säker och genomförbar.Inga statistiskt signifikanta biverkningar när det gäller erektion eller inkontinens noterades.  

-  CLS marknadsför TRANBERG®|Thermal Therapy System för MR-bildstyrd fokuserad laserablation, framför allt i USA, för behandling av tidig prostatacancer. Att våra produkter används i det projekt som DMI genomför, och som presenterats i postern, visar att våra produkter är relevanta i det här sammanhanget och att de står sig väl jämfört med produkter från andra ledande leverantörer inom urologiområdet, säger Dan Mogren, CCO på CLS 

Bakgrunden till det arbete som bedrivs på Desert Medical Imaging är att prostatacancer är en av de vanligaste cancertyperna.  American Association of Cancer Research uppskattar att antalet nya fall av prostatacancer, under 2017, uppgick till 161 360 enbart i USA. Av de som drabbas avlider omkring 26 000 personer i sjukdomen. Forskning kring behandling med fokuserade terapier för lokaliserad prostata cancer i tidig fas ökar kontinuerligt och CLS ser därmed stora möjligheter för sina produkter inom detta område.

Postern i sin helhet är för närvarande inte tillgänglig för öppen publicering.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Citat

Att våra produkter används i det projekt som DMI genomför, och som presenterats i postern, visar att våra produkter är relevanta i det här sammanhanget och att de står sig väl jämfört med produkter från andra ledande leverantörer inom urologiområdet.
Dan Mogren, CCO på CLS