CLS medgrundare, professor Karl-Göran Tranberg, publicerar artikel i Anticancer Research

CLS medgrundare, professor Karl-Göran Tranberg, är författare till artikeln ”Long-term Follow-up After Interstitial Laser Thermotherapy of Breast Cancer”, som publicerats i novemberutgåvan av Anticancer Research. Karl-Göran Tranbergs forskning inom Interstitial Laser Thermotherapy (ILT) ligger till grund för CLS immunstimulerande behandlingsmetod imILT.

Artikeln beskriver uppföljning av 24 bröstcancerpatienter behandlade med ILT inom ett forskningsprojekt lett av Kristín-Huld Haraldsdóttir, numera kliniskt verksam på universitetssjukhuset i Reykjavik.

Uppföljningen av de 24 patienterna ger djupare förståelse för effekterna av ILT-behandling samt ökar kunskapen om hur immunförsvaret påverkas efter behandling.

Läs sammanfattning av artikeln här: https://www.readbyqxmd.com/read/26504041/long-term-follow-up-after-interstitial-laser-thermotherapy-of-breast-cancer

Kontakt:
Lars-Erik Eriksson, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00
E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, effektiv och kliniskt dokumenterad terapi för behandling av solida cancertumörer. Produkten baseras på immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS). CLS är noterade på Aktietorget under symbolen CLS B. Mer information på företagets webbplatser: www.clinicallaser.se och www.imilt.se.

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Dokument & länkar