CLS och Exact Imaging tecknar samförståndsavtal om kommersiellt samarbete inom bildstyrd fokuserad laserablation av lokal prostatacancer och BPH

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) och kanadensiska Exact Imaginghar tecknat ett samförståndsavtal för att ingå ett kommersiellt samarbete. Med en produkt som är gemensamt optimeras för mikro-ultraljudstyrd fokuserad laserablation (FLA), är målet att inom samarbetet erbjuda urologimarknaden en överlägsen produkt för bildstyrd fokalterapi för patienter med lokal prostatacancer och BPH.

CLS marknadsför och säljer TRANBERG® | Thermal Therapy Systemför bildstyrd FLA i USA och Europa. Bildstyrd innebär att läkaren använder exempelvis bilder från magnetröntgen (MR) eller ultraljudsbilder för att identifiera målet för behandlingen, styra placeringen av instrument och övervaka proceduren. Exact Imaging är världsledande inom högupplösta mikro-ultraljudssystem, som möjliggör realtidsbilder och stöd för att styra biopsier i prostata. Exact Imagings plattformExactVu™används idag främst för bildstyrning under biopsiprocedurer i prostata.

"Det planerade samarbetet kommer att stärka båda företagens produktutbud, bredda den adresserbara marknaden och ytterligare öka fokus på försäljning. Ultraljudsutrustning finns idag på nästan alla sjukhus. Men vi tror att ExactVu, Exact Imagings 29 MHz mikro-ultraljudssystem, dramatiskt ökar användarens förmåga att se sjuk vävnad, att korrekt placera CLS instrumentoch, kanske det viktigaste, att bättre kunna övervaka FLA-behandlingen. Målet är att erbjuda den säkraste, mest kompletta och kostnadseffektiva lösningen för fokal terapi av prostatacancer och BPH " säger Dan Mogren, CCO vid CLS.

CLS och Exact Imaging har tecknat avtalet med syfte att inleda ett kommersiellt samarbete under 2018, där parterna kommer att marknadsföra och sälja en gemensamt optimerad produkt för mikro-ultraljudsstyrd FLA-behandling av prostata.

CLS uppskattar att den totala adresserbara marknaden (USA / EU / Japan) för bildstyrd fokalterapi av godartad prostatahyperplasi (BPH) och lokaliserad prostatacancer uppgår till cirka 500 000 behandlingar per år. CLS-produkter ingår för närvarande i en klinisk studie vid Toronto General Hospital i Toronto, Kanada. Studien undersöker bildstyrd FLA av lokaliserad prostatacancer. Studien genomförs på sjukhusets initiativ och omfattar 25 patienter. 

Om Exact Imaging
Exact Imaging är världsledande inom högupplösta ultraljudssystem för urologimarknaden. Systemen möjliggör realtidsbilder och stöd för att styra biopsier i prostata. Exact Imagings 29 MHz mikro-ultraljudssystem ExactVu™och ger möjlighet till högupplösning på en helt ny nivå jämfört med konventionella ultraljudssystem.  ExactVu™ är enkelt att använda, kostnadseffektivt och blir en naturlig förlängning av urologens befintliga arbetsflöde. Läs mer om www.exactimaging.com

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2018 kl 08:30

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.