CLS och Image Guided Therapy förbereder avtal för utveckling och kommersialisering av produkt inom MR-styrd temperaturövervakning

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) och franska Image Guided Therapy SA (IGT) har i dagarna undertecknat ett så kallat ”term sheet” där de huvudsakliga delarna i det samarbetsavtal, som parterna avser ingå, beskrivs. Syftet med samarbetet är att gemensamt utveckla och kommersialisera en mjukvara som, med stöd av magnetröntgen (MR), ger läkaren optimala förutsättningar att mäta och kontrollera temperaturer vid behandling med fokuserad laserablation eller CLS imILT®-metod.

IGT är ett franskt medicinteknikföretag, som med stöd av forskning från universitetet i Bordeaux, utvecklat produkter för MR-styrd minimalinvasiv cancerbehandling inom radiofrekvensablation (RF) samt inom MR-styrd fokuserad ultraljudsablation (MRgFUS).

- IGT har stor kunskap inom mjukvaruutveckling för medicintekniska produkter och vi planerar ett nära utvecklingssamarbete där båda bolagen bidrar med sin expertis vid framtagningen av denna nya produkt. Som vi tidigare sagt är det vår målsättning att kunna erbjuda de läkare som väljer att använda TRANBERG-systemetett förbättrat arbetsflöde där de på bästa sätt kan övervaka behandlingen. Jag är mycket nöjd med det term sheet som nu är på plats och avsikten är att avtalet ska vara klart under tredje kvartalet i år, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS.

CLS marknadsför och säljer TRANBERG® | Thermal Therapy Systemför bildstyrd FLA i USA och Europa samt för immunstimulerande behandling med imILT i Europa. Bildstyrd innebär att läkaren använder exempelvis bilder från magnetröntgen (MR) eller ultraljudsbilder för att identifiera målet för behandlingen, styra placeringen av instrument och övervaka proceduren. 

Läs mer om Image Guided Therapy

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Citat

IGT har stor kunskap inom mjukvaruutveckling för medicintekniska produkter och vi planerar ett nära utvecklingssamarbete där båda bolagen bidrar med sin expertis vid framtagningen av denna nya produkt. Jag är mycket nöjd med det term sheet som nu är på plats och avsikten är att avtalet ska vara klart under tredje kvartalet i år.
Lars-Erik Eriksson, VD