CLS poster, ”Characterization of TRANBERG | Laser Applicator of diffuser type for FLA in prostate cancer”, finns nu tillgänglig

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) presenterade en poster vid konferensen ”10th International Symposium on Focal Therapy and Imaging in Prostate and Kidney Cancer” i Noordwijk i Nederländerna, den 11-13 februari. Poster har rubriken ”Characterization of TRANBERG | Laser Applicator of diffuser type for Focal Laser Ablation in prostate cancer” och beskriver resultat från ex-vivo* tester av fokuserad laserablation (FLA) med CLS egenutvecklade icke-kylda laserapplikatorer av diffusortyp.

Utvärderingen av fibern gjordes i ex-vivo-tester i segment av hjärtvävnad från nötkreatur. Vävnadens temperatur under behandling var 37°C.  Modellen är designad så att de optiska och termiska egenskaperna ska vara jämförbara med de i prostata hos människa.

Testerna genomfördes med olika inställningar avseende energi och tid, med ett intervall av 5-25W och 1-4 minuter, och med vardera 10 repetitioner. Vävnaden dissekerades, dimensionerna av den koagulerade vävnaden mättes och en volym beräknades. Resultatet dokumenterades med bilder. TRANBERG-systemet och TRANBERG|Laser Applicator av diffusortyp är väl avpassade för mycket precis och tillförlitlig ablation. Diffusorteknologin gör det möjligt att skräddarsy fördelningen av värmen från lasern och anpassa den till tumörens storlek och form. När det gäller behandling av prostatacancer är det mycket viktigt att kunna anpassa formen på ablationen och samtidigt övervaka temperaturen i kringliggande känsliga strukturer.  Utvärderingen av pågående kliniska studier kommer att visa laserablationens potential att bli en metod med bred tillämpning..

Postern finns på CLS hemsida, under Publikationer/Posters

Mer om konferensen där postern presenterades kan du läsa här:  Symposium on Focal Therapy and Imaging

*Tester gjorda i vävnad som är avskild från organismen

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.