CLS presenterar imILT®-metoden och poster vid Porto Precision Oncology Meeting

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ) har bjudits in att presentera imILT®-metoden vid 2nd Porto Precision Oncology Meeting den 19 maj i Portugal. Vid mötet, som är inriktat på behandling av bukspottskörtelcancer, kommer CLS även att presentera en poster som beskriver en behandling med imILT® genomförd av professor Belarmino Gonçalves, vid Portoguese Institut of Oncology i Porto.

- Vid Porto Precision Oncology Meeting kommer nya behandlingsmetoder för bukspottskörtelcancer att diskuteras. Detta är en mycket bra möjlighet för oss att få presentera imILT® och vår poster inför ett auditorium bestående av såväl läkare som forskare inom immunoonkologi, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS.

CLS utvecklar och marknadsför TRANBERG®|Thermal Therapy System samt engångsmaterial och metoder för skonsam och säker värmeinducerad behandling av cancertumörer.

Professor Belarmino Gonçalves, vid Portoguese Institut of Oncology i Porto, är ansvarig för en studie avseende imILT®-behandling av buksporttskörtelcancer, som CLS genomför inom Horizon2020. En patient har behandlats utanför studien och tillsammans med professor Gonçalves har CLS tagit fram en poster som beskriver patienten, behandlingen och den uppföljning som gjorts därefter. Postern, som kommer att presenteras vid Porto Precision Oncology Meeting och kommenteras av läkare ur professor Gonçalves team. I samband med mötet kommer postern att publiceras på CLS hemsida.

2nd Porto Precision Oncology Meeting  hålls den 19 maj på Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto i Portugal. Läs mer om mötet här.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2017 kl 15:30

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget, som har sitt huvudkontor i Lund och ett dotterbolag i Boston, USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplatser: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Vid Porto Precision Oncology Meeting kommer nya behandlingsmetoder för bukspottskörtelcancer att diskuteras. Detta är en mycket bra möjlighet för oss att få presentera imILT® och vår poster inför ett auditorium bestående av såväl läkare som forskare inom immunoonkologi.
Lars-Erik Eriksson, VD