CLS presenterar poster, som beskriver resultat från pre-kliniska studier, vid konferensen SITC 2017 i USA

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ) presenterar som tidigare meddelats en poster vid årets konferens ”Society for Immunotherapy of Cancer” (SITC) i Maryland, USA. Postern presenteras idag och har titeln ”Anti-tumor effects and immunological response following immune stimulating interstitial laser thermotherapy” och beskriver upplägg av och initiala erfarenheter från de pre-kliniska studier som CLS bedriver.

Parallellt med CLS kommersialisering av TRANBERG®|Thermal Therapy System har bolaget under en tid arbetat med utveckla och anpassa produkterna för att kunna genomföra prekliniska studier i musmodeller. Anledningen till detta är att möjligheterna att få ökad kunskap om imILT är större i tumörmodeller med mus än, som tidigare, med råtta.

Tidigare pre-kliniska studier i råtta har visat att behandling med imILT ger abskopal effekt, det vill säga effekt i andra delar av kroppen än där behandling skett. Dessa studier visade även att imILT kan skapa ett immunologiskt minne som gör att i tumörer av den behandlade typen inte bildas igen. Syftet med de studier som presenteras i postern har varit att upprepa nämnda resultat i musmodeller samt lägga grunden för en vidareutvecklad preklinisk verksamhet.

Studien innebär i korthet att möss med två ytligt placerade tumörer har fått en av tumörerna behandlad med imILT. För behandling har TRANBERG|Thermal Therapy System och radialfiber använts. Studien bekräftade att de möss som fått imILT-behandling i mycket lite grad bildade nya tumörer (1/10) jämfört med de möss som inte fått imILT-behandling (10/10). På grund av få studerade individer och kort uppföljningstid kan den abskopala effekten inte demonstreras i denna studier. Fortsatta studier pågår för att kartlägga den abskopala effekten samt få svar på frågor som kan vara av strategisk betydelse för CLS.    

-  Våra pre-kliniska studier ger oss möjlighet att få ett underlag för att kunna utveckla imILT vidare. SITC är ett mycket bra tillfälle för oss att diskutera våra pre-kliniska resultat och eventuellt få nya infallsvinklar, säger Mats Eklund, Chief Medical Officer på CLS.

CLS utvecklar och säljer TRANBERG|Thermal Therapy System samt engångsmaterial och metoder för skonsam och säker värmeinducerad behandling av cancertumörer.

Postern finns under Publikationer på www.clinicallaser.se

Läs mer om SITC 2017 här .

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl 12:00

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail:  lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North  under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Taggar:

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.