CLS presenterar poster, som beskriver resultat från pre-kliniska studier, vid konferensen SITC 2017 i USA

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ) presenterar som tidigare meddelats en poster vid årets konferens ”Society for Immunotherapy of Cancer” (SITC) i Maryland, USA. Postern presenteras idag och har titeln ”Anti-tumor effects and immunological response following immune stimulating interstitial laser thermotherapy” och beskriver upplägg av och initiala erfarenheter från de pre-kliniska studier som CLS bedriver.

Parallellt med CLS kommersialisering av TRANBERG®|Thermal Therapy System har bolaget under en tid arbetat med utveckla och anpassa produkterna för att kunna genomföra prekliniska studier i musmodeller. Anledningen till detta är att möjligheterna att få ökad kunskap om imILT är större i tumörmodeller med mus än, som tidigare, med råtta.

Tidigare pre-kliniska studier i råtta har visat att behandling med imILT ger abskopal effekt, det vill säga effekt i andra delar av kroppen än där behandling skett. Dessa studier visade även att imILT kan skapa ett immunologiskt minne som gör att i tumörer av den behandlade typen inte bildas igen. Syftet med de studier som presenteras i postern har varit att upprepa nämnda resultat i musmodeller samt lägga grunden för en vidareutvecklad preklinisk verksamhet.

Studien innebär i korthet att möss med två ytligt placerade tumörer har fått en av tumörerna behandlad med imILT. För behandling har TRANBERG|Thermal Therapy System och radialfiber använts. Studien bekräftade att de möss som fått imILT-behandling i mycket lite grad bildade nya tumörer (1/10) jämfört med de möss som inte fått imILT-behandling (10/10). På grund av få studerade individer och kort uppföljningstid kan den abskopala effekten inte demonstreras i denna studier. Fortsatta studier pågår för att kartlägga den abskopala effekten samt få svar på frågor som kan vara av strategisk betydelse för CLS.    

-  Våra pre-kliniska studier ger oss möjlighet att få ett underlag för att kunna utveckla imILT vidare. SITC är ett mycket bra tillfälle för oss att diskutera våra pre-kliniska resultat och eventuellt få nya infallsvinklar, säger Mats Eklund, Chief Medical Officer på CLS.

CLS utvecklar och säljer TRANBERG|Thermal Therapy System samt engångsmaterial och metoder för skonsam och säker värmeinducerad behandling av cancertumörer.

Postern finns under Publikationer på www.clinicallaser.se

Läs mer om SITC 2017 här.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl 12:00

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Taggar:

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.