CLS säkrar kommersiell tillgång till viktig fiberteknik genom köp av delar av det tyska laserteknikföretaget Laser- und Medizin-Technologie

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), köper delar av det tyska laserteknikföretaget Laser- und Medizin-Technologie GmbH (LMTB) och säkrar tillgången till LMTBs patent och unika kunskap inom mikrostrukturering av laserfiber. CLS har tidigare tillsammans med LMTB utvecklat den teknik som är kärnan i CLS diffusorfiber. Nu säkerställer bolaget tillverkning och leverans av fiber till en väsentligt lägre kostnad än tidigare. CLS fördjupar samtidigt samarbetet med tyska fibertillverkaren Advanced Fiber Tools (AFT), som åtar sig att ta fram den för CLS viktiga industriella processen för tillverkning av diffusorfibern i AFTs produktionslokaler Mittweda i Tyskland. Köpeskillingen uppgår till 300 000 Euro och betalas kontant.

CLS utvecklar och marknadsför TRANBERG®|Thermal Therapy System samt engångsmaterial och metoder för skonsam och säker värmeinducerad behandling av cancertumörer. CLS har sedan 2010 ett samarbete med tyska laserteknikföretaget LMTB avseende utvecklingen av bolagets diffusorfiber, vilket är en laserfiber som gör det möjligt att behandla större cancertumörer. Tillverkningstekniken för fibern bygger bland annat på en unik kompetens när det gäller mikrostrukturering, det vill säga formandet av den struktur som ger ljuset dess unika spridning.

I februari i år försattes LMTB i konkurs på grund av bristande lönsamhet. CLS såg då en kommersiellt attraktiv möjlighet att, genom förvärv, säkerställa fortsatt utveckling och produktion av diffusorfibern samt att minska produktionskostnaderna. Tillsammans med AFT enades parterna om en lösning där CLS övertar de maskiner som behövs för framställning av fibern, patenträttigheter samt två nyckelmedarbetare. AFT tar utan kostnad fram en industriell process för tillverkning av diffusorfibern samt upplåter lokaler för nybildade CLS GmbH. AFT ges också möjlighet att sälja diffusorfibern till sina kunder, mot en royalty till CLS, inom områden där CLS inte är verksamma.

– Vi ser mycket positiv på köpet, som ger oss kontroll över produktionen och minskar tillverkningskostnaderna med cirka 25%. Vi har också fördjupat vår relation med AFT, vilket ger oss ett starkt utgångsläge när vi går in i en kommersiell fas, där leveransprocessen måste fungera fullt ut, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2017. 

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermo Therapy System samt specialdesignat engångsmaterial för säker, skonsam, effektiv och behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget, som har sitt huvudkontor i Lund och ett dotterbolag i Boston, USA, är noterat på AktieTorget under symbolen CLS B. Mer information på företagets webbplatser: www.clinicallaser.se 

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

– Vi ser mycket positiv på köpet, som ger oss kontroll över produktionen och minskar tillverkningskostnaderna med cirka 25%. Vi har också fördjupat vår relation med AFT, vilket ger oss ett starkt utgångsläge när vi går in i en kommersiell fas, där leveransprocessen måste fungera fullt ut.
Lars-Erik Eriksson, VD i CLS