CLS strukturerar om i programmet för kliniska studier samt reviderar bolagets finansiella målsättning

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), har beslutat strukturera om sitt program för kliniska studier som löper under perioden 2014-2016. De tre kliniker som ingår i studieprogrammet är nu Karolinska Sjukhuset i Stockholm (malignt melanom), Skånes Universitetssjukhus i Malmö (prostata) samt Johan Wolfgang Goethe University Hospital i Frankfurt (bl a lunga, lever och njure).

-       Som vi tidigare kommunicerats har vi har under året haft två studier i studieprogrammet, bröstcancerstudien vid sjukhuset i Reykjavik samt malignt melanom-studien i Strasbourg, som inte hållit tidplanen för patientrekrytering. Skälet till detta är att det pågår många studier på klinikerna och konkurrensen om patienterna är stor. Vi har därför beslutat att avsluta dessa studier och ersätta dem med studier vid klinikerna i Stockholm och Malmö, för att på så sätt utnyttja våra resurser så effektivt som möjligt, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS.

-       Studien avseende bröstcancer planerar vi genomföra vid ett annat sjukhus i Europa. Vi väntar för närvarande på etikgodkännande och när detta är klart kommer vi att kunna ge mer information, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS. Vi har också studier klara för start i Verona och Marseille. Vår målsättning att till årsskiftet knyta till oss fem referenskliniker, genom avtal eller annan formaliserad överenskommelse, ligger fast. Referensklinikerna ska dels erbjuda imILT-behandling, dels fungera som utbildningscentra i respektive region, säger Lars-Erik Eriksson.

Den förändrade planen för CLS studieprogram har gjort att tidpunkten för bolagets möjligheter att inleda försäljning skjuts fram. Den målsättning som bolaget haft, om att sälja 100 behandlingskit under 2015, kommer därför inte att uppnås. Följaktligen skjuts även CLS finansiella målsättning, om att uppnå ett break-even resultat för helåret 2016 och att under 2017 uppvisa positivt resultat före skatt, framåt 12 månader. Bolaget arbetar vidare enligt den fastlagda kommersialiseringsstrategin, vilken bland annat innebär att data från de pågående studierna används som stöd i kommersialiseringsprocessen.

Bolagskontakt:
Lars-Erik Eriksson, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00
E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, effektiv och kliniskt dokumenterad terapi för behandling av solida cancertumörer. Produkten baseras på immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS). CLS aktie är noterad på Aktietorget under symbolen CLS B. Mer information på företagets webbplatser: www.clinicallaser.se och www.imilt.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Dokument & länkar