CLS tecknar intentionsavtal med ytterligare två europeiska sjukhus i syfte att skapa referenskliniker för CLS behandlingsmetod

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), som utvecklar och marknadsför Immunstimulerande Interstitiell Laser Termoterapi (imILTCLS), en poliklinisk värmeinducerad cancerimmunoterapi för varsam och effektiv behandling av de flesta typer av solida cancertumörer, har tecknat intentionsavtal (Letter of Intent, LoI) med ytterligare två europeiska sjukhus: Institut Paoli-Calmettes, Marseille i Frankrike samt med Nottingham University Hospital, ett av Englands ledande Universitetssjukhus inom bröstcancerbehandling.

Liksom de två intentionsavtal som tecknades och kommunicerades före årsskiftet, innebär de nya avtalen att klinikerna har uttryckt sin vilja att göra respektive sjukhus till referensklinik för CLS behandlingsmetod, imILTCLS, det vill säga att erbjuda CLS behandling till cancerpatienter, samt att fungera som regionala utbildningscentra för läkare och övrig sjukhuspersonal.

-          Vår målsättning har varit att under 2015 knyta till oss ett antal referenskliniker. Nu har vi intentionsavtal med fyra mycket bra kliniker och fortsätter dialogen kring formen för framtida samarbete, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS.

Institut Paoli-Calmettes Marseille genomför som tidigare meddelats en studie i samarbete med CLS för behandling av bukspottkörtelcancer. Detta är ett område som har hög prioritet såväl i Sverige som internationellt och där det finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder. CLS studie vid Nottingham University Hospital i England, avseende behandling av bröstcancer, godkändes av lokal etisk nämnd nyligen. Bröstcancer är den vanligaste cancertypen bland kvinnor och drabbar både yngre och äldre. Studierna och intentionsavtalen utgör basen för vidare diskussioner om formen för framtida samarbete.

Bolagskontakt:
Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00 E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, effektiv och kliniskt dokumenterad terapi för behandling av solida cancertumörer. Produkten baseras på immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS). CLS aktie är noterad på Aktietorget under symbolen CLS B. Mer information på företagets webbplatser: www.clinicallaser.se och www.imilt.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Dokument & länkar