Får godkännande för studie avseende behandling av bröstcancer vid Nottingham University Hospital i England.

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), som utvecklar och marknadsför Immunstimulerande Interstitiell Laser Termoterapi (imILTCLS), en poliklinisk värmeinducerad cancerimmunoterapi för varsam och effektiv behandling av de flesta typer av solida cancertumörer, har fått den lokala etiknämndens godkännande för en studie, avseende bröstcancer, som kommer att genomföras vid Nottingham University Hospital i Nottingham, England.

Syftet med studien vid Nottingham University Hospital är primärt att få data avseende behandlingseffekt och sekundärt att utvärdera handhavande och säkerhet. Studien, som avser patienter med spridd såväl som icke spridd bröstcancer, kommer att pågå under cirka tolv månader och omfatta fem patienter.

- Bröstcancer är den vanligaste cancertypen bland kvinnor och drabbar både yngre och äldre. CLS målsättning är att imILT CLS ska komplettera de behandlingsmetoder för bröstcancer som finns idag. Vi ser därför fram emot att nu genomföra den studie inom området, som under en längre tid ingått i vår planering, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS.

Mer om Nottingham University Hospital: http://www.nuh.nhs.ukBolagskontakt:
Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00 E-mail: lee@clinicallaser.se
Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, effektiv och kliniskt dokumenterad terapi för behandling av solida cancertumörer. Produkten baseras på immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS). CLS aktie är noterad på Aktietorget under symbolen CLS B. Mer information på företagets webbplatser: www.clinicallaser.se och www.imilt.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Dokument & länkar