Marknadsmeddelande 10/16 – Information om företrädesemission i Clinical Laserthermia Systems AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (CLS B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 18 januari 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 19 januari 2016.

Avstämningsdagen hos Euroclear är 20 januari 2016.

För varje aktie av serie A eller B som innehas på avstämningsdagen den 20 januari 2016 kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B till en teckningskurs om 7 SEK per aktie (1:13 a 7 SEK)

Teckning av aktier ska ske från och med den 25 januari 2016 till och med den 5 februari. 2016.

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 25 januari 2016 till och den 3 februari 2016. Handel med betalda tecknade aktier kommer att äga rum mellan den 25 januari 2016 till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: CLS TR B
ISIN-kod: SE0007955091
Orderboks-ID: 118428
Första handelsdag: Den 25 januari 2016
Sista handelsdag: Den 3 februari 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: CLS BTA B
ISIN-kod: SE0007955109
Orderboks-ID: 118429
Handelsperiod: Från den 25 januari 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm 14 januari 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.