Marknadsmeddelande 53/17 – Sista dag för handel i Clinical Laserthermia Systems AB:s BTA

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, CLS BTA B, är den 14 mars 2017.

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: CLS BTA B
ISIN-kod: SE0009554447
Orderboks-ID: 131622
Sista handelsdag:         Den 14 mars 2017

Stockholm den 10 mars 2017 

AktieTorget

Telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.