HÄNDELSERIK HÖST PÅ FILM I ÖST

Nu är det möjligt för alla i Östergötland att söka stöd från Film i Öst, fram till 1 november. Under hösten arrangeras även seminarier och workshops kring film- och Tv-produktion och flera filmproduktioner är igång inom ramen för Film i Östs talangutveckling. 

En riktigt bra film väcker starka känslor hos sin publik. Men någon måste ju göra filmerna också. Därför finns talangutvecklingen. Målet är att lyfta fram olika uttryck så att det finns en mångfald av berättelser och genrer i de filmer som görs i Östergötland. Nästa deadline att söka filmstöd är den 1 november. Det gäller både Film i Östs produktionsstöd och talangstödet. Det sistnämnda betalas inte alltid ut i pengar utan stödet kan vara i form av mentorskap eller möjlighet att träffa människor i filmbranschen.

I talangprojektet är det just nu flera filmproduktioner igång. Julia Boström, Thomasine Eriksson och Kaire Russ har skrivit tre manus som handlar om tre unga kvinnor som kliver ur de ramar de förväntas vara i vilket får oväntade effekter. De tre filmerna ska landa i en antologifilm som utspelar sig under ett och samma dygn. Två av filmerna är inspelade och den tredje och sista spelas in i början av november.  

Filmaren Oskar Andersson från Norrköping befinner sig just nu på Borneo där han gör en dokumentärfilm som följer den unge Paskalis i en värld där gammalt och nytt leder till drastiska och ibland komiska krockar.

Den åttonde november berättar manusförfattare och filmkonsulent Inger Scharis om konsten att skriva TV-drama. Samtalet hålls på Cnema och alla som är intresserade av att skriva är välkomna.

Mer om talangutvecklingen: http://cnema.se/talangutveckling 

TV-dramakväll med Inger Scharis: http://cnema.se/evenemang/tv-dramakvall-med-inger-scharis

För pressrelaterade frågor kontakta:

Boel Zetterman, Filmkonsulent 
Mobil:  073-719 04 09
Email: boel.zetterman@filmiost.se

Film i Öst är ett regionalt resurscentrum för film och media i Östergötland. Uppgifterna är att stimulera och berika film- och mediekulturen i regionen – inte minst för barn och ungdomar. Film i Öst finansieras av Regionförbundet Östsam och drivs på uppdrag från Regionförbundet av Norrköpings kommun. Film i Öst är sedan 1 januari 2012 en del av Cnema.

Taggar:

Om oss

Cnema är Norrköpings kommunala biograf och mediepedagogiska verksamhet. Cnema hör till Kultur- och fritidskontoret i Norrköping, vars uppdrag är att verkar för ett rikare liv för människor i alla åldrar. Cnema erbjuder aktiviteter inom film- och medier som sprider energi och väcker människors lust att skapa, glädjas och leva aktivt i Norrköping. Med tre salonger och integrerat film- och medielabb är Cnema en Sverigeunik verksamhet.