NetNames stöder SME - små och medelstora företag

Stockholm, 2 juli 2013; I april i år började utdelningen av nya toppdomäner. Över 1000 nya toppdomäner släpptes och det gällde att vara först i kön. Stora företag var snabba att registrera sina domännamn, och de har en fördel. Men det finns bra experthjälp  för mindre och medelstora företag.

Hittills har över 1900 ansökningar registrerats, varav mer än en tredjedel tillhör stora företag. Under 1990-talet existerade endast åtta toppdomäner, jämförelsevis med de 290 stycken som finns idag – men den stora omvandlingen sker just nu.

– Stora företag med dedikerade avdelningar för att registrera och följa upp deras domännamn och varumärkesassociation har en klar fördel, säger Lars Meincke, nordenchef på NetNames. De är oftast snabbast på bollen. För mindre företag är det oerhört viktigt att få hjälp av specialister som NetNames.

I mars 2013 fick NetNames, som bland de första av registrerare i världen, sin plattform godkänd för att ta emot och hantera varumärkesförfrågningar, och därmed skydda varumärken. Omstarten av internet betyder att alla företag måste se över sina domännamnsstrategier och alltid ligga steget före – oavsett om man ser detta som en möjlighet eller ett hot.

– De företag som vidtar åtgärder för att skydda sina varumärken kommer att tjäna på möjligheten att förbättra företagets närvaro på internet, säger Lars Meincke, nordenchef på NetNames. Att kunna registrera och övervaka sitt varumärke är en viktig tillgång, framförallt när varumärken kommuniceras allt mer via internet.

Redan idag grupperas toppdomäner inom huvudkategorier, exempelvis om de är varumärkesrelaterade, geografiska eller språkanpassade. Detta kan innebära utmaningar och samtidigt stora möjligheter för små och medelstora företag – men det gäller att vara först på bollen.

Följ NetNames på Twitter @NetNamesDomains

För mer information

KG Rickhamre                                             

Kundansvarig, Coast Communications         

E. info@coast.se                                                                                                           

T. +46(0) 709 549 109

Taggar: