ABF-huset på Sveavägen byggs om och får nytt liv

Arkitektbyrån Codesign har fått i uppdrag att se över delar av ABF-husets ytor för att förbättra och anpassa fastigheten till dagens behov. Projektet, som går under namnet ”Hjärtat” beräknas vara klart i september 2015.

Över 7000 personer vistas i ABF-huset under en vanlig vecka och det är för alla dessa människor som lokalerna nu förändras, framförallt när det kommer till entrén och kontorsplanet:

– Vi inledde arbetet med en omfattande behovsanalys i form av enkäter, platsstudier och referensgrupper. Resultatet var slående; huset är omtyckt men människor upplever att de inte möter varandra, trots att ABF-huset är ett hus just för möten. Det har vi tagit fasta på i det här projektet och arbetat fram ett koncept som handlar om att mötas, säger Jon Mjönes arkitekt på Codesign.

Huset uppfördes å ABFs vägnar på 60-talet med folkbildning och demokratiskt lärande som idé. Huset har sedan dess varit en mötesplats för tusentals stockholmare som dagligen deltar i föreläsningar och folkbildning i olika former. Men sedan 60-talet har såväl samhället som folkbildningen i sin form utvecklats och förändrats.

– ABF Stockholm verkar för samhällsförändring genom kultur och folkbildning i olika former. Naturligtvis måste huset utvecklas i samma takt och riktning. Genom ”Hjärtat” skapar vi en mötesplats präglad av inkludering, jämlikhet och demokrati i linje med husets grundtanke, säger Studieombudsman Håkan Wiclander och fortsätter:

– Att vitalisera ABF-huset på det här viset och samtidigt bevara det arkitektoniska arvet är viktigt. Stockholm förtjänar ett öppet hus där människor är välkomna att delta i gratis kulturevenemang och inspireras till livslångt lärande, säger Håkan Wiclander, studieombudsman ABF Stockholm.

För mer information, kontakta:
Ulrica O Magnusson, vd Codesign: ulrica@codesign.se, 0763-068699
Håkan Wiclander, studieombudsman ABF Stockholm, hakan.wiclander@abf.se, 070 - 210 17 42

Om ABF-huset

ABF-huset har sedan färdigställandet år 1961 varit ett centrum för folkbildning, samhällsdebatt och kultur. Beslutet om att bygga ABF-huset togs 1938 av dåvarande stadsfullmäktige. Nils Ahrbom och Helge Zimdahl vann den utlysta arkitekttävlingen redan år 1940, men kriget gjorde att nästan all byggnation upphörde. Under 1950-talet omarbetades ritningarna och spaden sattes i marken igen år 1957. ABF-huset ägs ytterst av den ideella föreningen ABF Stockholm sedan 1994 som består av fyra olika verksamhetsgrenar: Folkbildning, Komvux, SFI och Elvira Kunskapsutveckling.

Codesign = Tillsammans

Vi på Codesign är en samling människor med olika personligheter och kompetenser. Inte en enda av oss som jobbar här har fått jobbet för sin spjutspetskompetens utan för att vi är spjutspetspersonligheter, med kompetens. Organisationer består av människor med olika sorters behov. Dessa behov tar vi fasta på i våra uppdrag. Vi är övertygade om att samverkan ger det bästa resultatet. Därför sker våra projekt tillsammans med snickare, producenter, fastighetsägare, förvaltare och inte minst med våra kunder. Vi verkar tillsammans, och då blir det bra. Tillsammans tar vi reda på hur vi kan göra människor lyckligare, smartare och bättre. Där, i den meningen får vi vår lust och energi. Svårare än så är det inte.

0760-128800, elin@codesign.se

Vi på Codesign är en samling människor med olika kompetenser och personligheter. Inte en enda av oss som jobbar här har fått jobbet för sin spjutspetskompetens utan för att vi är spjutspetspersonligheter som är kompetenta. Organisationer består av människor med olika sorters behov. Dessa behov tar vi fasta på i våra uppdrag. Vi är övertygade om att samverkan ger det bästa resultatet. Därför sker våra projekt tillsammans med snickare, producenter, fastighetsägare förvaltare och inte minst med er, våra kunder. Vi verkar tillsammans och då blir det bra.Tillsammans tar vi reda på hur vi kan göra människor lyckligare, smartare och bättre. Där, i den meningen får vi vår lust och energi, svårare är det inte. /Codesign

Taggar:

Om oss

Codesign = Tillsammans Vi på Codesign är en samling människor med olika personligheter och kompetenser. Inte en enda av oss som jobbar här har fått jobbet för sin spjutspetskompetens utan för att vi är spjutspetspersonligheter, med kompetens. Organisationer består av människor med olika sorters behov. Dessa behov tar vi fasta på i våra uppdrag. Vi är övertygade om att samverkan ger det bästa resultatet. Därför sker våra projekt tillsammans med snickare, producenter, fastighetsägare, förvaltare och inte minst med våra kunder. Vi verkar tillsammans, och då blir det bra. Tillsammans tar vi reda på hur vi kan göra människor lyckligare, smartare och bättre. Där, i den meningen får vi vår lust och energi. Svårare än så är det inte. /Codesign

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Vi inledde arbetet med en omfattande behovsanalys i form av enkäter, platsstudier och referensgrupper. Resultatet var slående; huset är omtyckt men människor upplever att de inte möter varandra, trots att ABF-huset är ett hus just för möten. Det har vi tagit fasta på i det här projektet och arbetat fram ett koncept som handlar om att mötas, säger Jon Mjönes arkitekt på Codesign.
Jon Mjönes
– Att vitalisera ABF-huset på det här viset och samtidigt bevara det arkitektoniska arvet är viktigt. Stockholm förtjänar ett öppet hus där människor är välkomna att delta i gratis kulturevenemang och inspireras till livslångt lärande, säger Håkan Wiclander, studieombudsman ABF Stockholm.
Håkan Wiclander