Coeli Asset Management lanserar kvantitativ global makrofond med artificiell intelligens

Genom Coelis lansering av fonden Prognosis Machines stärker Coeli sitt förvaltningserbjudande. Prognosis Machines använder sig av ny teknologi för att identifiera vilka teman investerare föredrar när marknadsförhållandena ändras.

Coeli Asset Management breddar sitt erbjudande med fonden Prognosis Machines, en kvantitativ global makrofond. Fonden har en unik strategi och använder beprövade finansiella modeller tillsammans med artificiell intelligens för att identifiera vilka teman investerare föredrar när marknadsförhållandena ändras. Prognosis Machines förvaltas av Alex Gioulekas.

”Vi är stolta över att kunna erbjuda denna nya teknologi till marknaden”, säger Lukas Lindkvist, VD på Coeli AB. ”Prognosis Machines startade den 2 november 2015 och har haft en mycket bra start i detta utmanande marknadsklimat. Vi förväntar oss att fonden fortsätter ge konkurrenskraftig och okorrelerad avkastning och därmed förbättra Coelis helhetserbjudande".

Alex Gioulekas (filosofie doktor MIT) var en av grundarna till IPM, en svensk systematisk kapitalförvaltare. Alex var bolagets första CIO och ansvarade för att utveckla bolagets investeringsprocess. Efter att ha sålt sin andel i IPM har Alex tillbringat de senaste två åren med att bygga Prognos Machines.

”Investerare behöver en ny strategi som klarar av att hantera den allt mer förändliga riskaptiten i marknaden. Fundamentala modeller fungerar inte när riskaptiten är låg och trendföljande modeller har det svårt i marknader som kännetecknas av stora kurssvängningar”, säger Alex Gioulekas. ”Prognosis Machines lösning är att använda artificiell intelligens för att identifiera vilka teman eller tillgångslag investerare föredrar när oförutsedda händelser, såsom politiska misstag, kriser och katastrofer, inträffar och bygga portföljen efter dessa", fortsätter han.

Prognosis Machines startade den 2 november 2015 och har daglig likviditet.

Lukas Lindkvist, VD på Coeli AB
lukas.lindkvist@coeli.se
+46 8 545 916 40

Alex Gioulekas, Fondförvaltare Prognosis Machines
alex.gioulekas@coeli.se
+46 8 545 916 40

Om Coeli Asset Management:

Coeli Asset Management är ett fristående och kundorienterat fondbolag inriktat på aktivt förvaltade fonder. Bolaget har omkring 20 medarbetare och den förvaltade volymen uppgår till ca 10 miljarder kronor. Coeli Asset Management ingår i Coeli-koncernen. Läs mer på www.coeliam.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

”Vi är stolta över att kunna erbjuda denna nya teknologi till marknaden. Prognosis Machines startade den 2 november 2015 och har haft en mycket bra start i detta utmanande marknadsklimat. Vi förväntar oss att fonden fortsätter ge konkurrenskraftig och okorrelerad avkastning och därmed förbättra Coelis helhetserbjudande
Lukas Lindkvist, VD på Coeli AB
”Investerare behöver en ny strategi som klarar av att hantera den allt mer förändliga riskaptiten i marknaden. Fundamentala modeller fungerar inte när riskaptiten är låg och trendföljande modeller har det svårt i marknader som kännetecknas av stora kurssvängningar. Prognosis Machines lösning är att använda artificiell intelligens för att identifiera vilka teman eller tillgångslag investerare föredrar när oförutsedda händelser, såsom politiska misstag, kriser och katastrofer, inträffar och bygga portföljen efter dessa
Alex Gioulekas, Fondförvaltare Prognosis Machines