Coelis fonder nu valbara i PPM

Coelis fonder är ett nytillskott av valbara fonder i PPM. Som sparare kan man välja Coeli-fond utifrån vilken risk man är villig att ta samt utifrån var man vill placera sitt sparande geografiskt. De valbara fonderna är Coeli Global Selektiv – Lux, Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – Lux samt Coeli Sverige– Lux.

Nu är tre av Coelis fonder valbara i PPM, Pensionsmyndighetens premiepensionssystem. De som aktivt placerar sitt premiepensionssparande kan alltså även välja fonder från Coeli. Alla Coelis fonder förvaltas aktivt och utifrån investeringsfilosofin att förvalta koncentrerade portföljer med tydliga ställningstaganden. Coelis fonder har en hög ”active share” och därigenom möjlighet att slå index.

De valbara fonderna är Coeli Global Selektiv – Lux, Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – Lux samt Coeli Sverige – Lux.

  • Coeli Global Selektiv – Lux är en fond med innehav i bolag som är bäst på sin respektive marknad. Fonden hade högsta avkastning av 120 fonder i sin kategori[1] under sitt första år enligt Morningstar med en överavkastning på närmare tio procent.[2]
  • Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – Lux investerar i obligationer med kreditvärdighet och obligationer med låg eller ingen kreditrating. Fonden har avkastat drygt 2 procent under 2015, vilket gör fonden till en av de bättre inom sin kategori.[3]
  • Coeli Sverige – Lux fokuserar på stora och medelstora svenska bolag. Fonden förvaltas av Christian Voboril som har tilldelats AA-rating från Citywire.

Lukas Lindkvist, VD på Coeli, säger:

”Jag är glad för alla aktiva premiepensionssparare som nu har möjligt att välja fonder från Coeli på PPM:s fondtorg. Våra fonder är konkurrenskraftiga placeringsalternativ då våra förvaltare agerar fritt inom tydliga riskmandat som gör det möjligt att slå index. I vår förvaltningsstrategi ingår tydliga ställningstaganden och att våra fonder förvaltas aktivt, det vill säga att vi hela tiden endast investerar i det vi verkligen tror på.”

”Vi är stolta över att erbjuda fonder som tar hänsyn till etiska aspekter då investeringar görs i företag som förväntas efterleva internationella normer och konventioner,” fortsätter Lindkvist.

Information om fonderna

Coeli Global Selektiv - Lux är en fond som investerar i 25-35 globala bolag som är bäst i sin respektive marknad på vad de gör. Detta kan till exempel vara ledande industriföretag i västvärlden samt starka banker i utvecklingsländer.
Risknivå: 5 (av 7)

Förvaltare: Andreas Brock

PPM nummer: 422709


Coeli Nordisk Företagsobligationsfond - Lux har ett fokus på nordiska marknaden. Investeringar kan ske både i obligationer med hög kreditvärdighet och i obligationer med låg eller ingen kreditrating. Stor vikt läggs vid bolagens affärsmodell och deras förmåga att leverera stabil lönsamhet.
Risknivå: 3 (av 7)

Förvaltare: Gustaf Fransson

PPM nummer: 386870


Coeli Sverige - Lux investerar i 20-25 stora och medelstora svenska bolag. Förvaltningsstrategin fokuserar på att hitta kvalitetsbolag med en stark företagsledning, sund affärsmodell, stabil utdelning och en långsiktig tillväxtpotential.
Risknivå: 6 (av 7)

Förvaltare: Christian Voboril

PPM nummer: 351049


[1] Global Select jämförs med andra fonder i ”Morningstar-kategorin Global, mix bolag”. Jämförelseperiod 20141201 – 20151201.

[2] Jämförelseindex MCI AC World NTR $ i SEK

[3] Nordisk Företagsobligationsfond jämförs med andra fonder i ”Morningstar-kategorin Ränte - SEK obligationer, företag”.

För mer information, vänligen kontakta:

Lukas Lindkvist, VD Coeli AB, lukas.lindkvist@coeli.se , 08-545 916 40

Erik Linder, Investor Relations, erik.linder@coeli.se , 08-545 916 40

Om Coeli Asset Management
Coeli Asset Management är ett fristående och kundorienterat fondbolag inriktat på aktivt förvaltade fonder. Alla fonder investerar i få och noggrant utvalda kvalitetsbolag med stor potential. Coeli Asset Management förvaltar idag ca 10 miljarder kr och har institutionella kunder i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Belgien, Luxemburg, Storbritannien och Australien. Våra fonder finns tillgängliga på Avanza, Fondmarknaden, MFEX, Nordnet, och PPM. För mer information, besök Coeli Asset Managements hemsida, www.coeliam.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

”Jag är glad för alla aktiva premiepensionssparare som nu har möjligt att välja fonder från Coeli på PPM:s fondtorg. Våra fonder är konkurrenskraftiga placeringsalternativ då våra förvaltare agerar fritt inom tydliga riskmandat som gör det möjligt att slå index. I vår förvaltningsstrategi ingår tydliga ställningstaganden och att våra fonder förvaltas aktivt, det vill säga att vi hela tiden endast investerar i det vi verkligen tror på.”
Lukas Lindkvist, VD på Coeli
”Vi är stolta över att erbjuda fonder som tar hänsyn till etiska aspekter då investeringar görs i företag som förväntas efterleva internationella normer och konventioner.”
Lukas Lindkvist, VD på Coeli