NAV RAPPORT Q1 2018 COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB (publ)

Coeli Private Equity 2016 AB (publ), 559031-9249, publicerar NAV rapport för Q1 2018. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida, www.coelipe.se

NAV-kursen har även fastställts av FCG fonder och finns tillgängligt på www.fcgfonder.se

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Private Equity 2016 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 29 maj 2018 klockan 17:15

Prenumerera

Dokument & länkar