NAV RAPPORT Q3 2017 COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB (publ)

Coeli Private Equity 2016 AB (publ), 559031-9249, publicerar NAV rapport för Q3 2017. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida, www.coelipe.se

Coeli Private Equity 2016 AB NAV rapport Q3 2017NAV-kursen har även fastställts av FCG fonder och finns tillgängligt på www.fcgfonder.se

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Private Equity 2016 AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 3:e november klockan 12:00