Coeli Real Estate Fund I ABNAV RAPPORT 2017-10-31

Coeli Real Estate Fund I AB, 559086-4392, publicerar NAV rapport per 2017-10-31. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida, http://coeliam.com/se/V%C3%A5ra-fonder/Real-Estate.

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Real Estate Fund I AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 2:a november klockan 14:00.

Prenumerera