Biodrivmedelsbolaget Colabitoil Sweden AB (publ) meddelar idag, den 2 november 2017, att bolaget har anställt Ulf Fredrixon som CFO

Ulf Fredrixon kommer närmast från egen konsultverksamhet men har tidigare arbetat i ledande befattningar i 25 år. Fredrixon har framförallt erfarenhet från finansbranschen i bolag som Carnegie och Erik Penser Bank inkluderande erfarenhet av ledande befattning i börsnoterat bolag.

Fredrixon kommer att ingå i företagets ledningsgrupp och kommer att ansvara för bolagets ekonomi- finans- och kreditfrågor.

– Vi är mycket glada över att ha anställt Ulf som med sin långa erfarenhet och breda kompetens kommer att vara en nyckelperson i Colabits fortsatta expansion Dels i att vidareutveckling ekonomi- och finansfunktionen samt i bolagets strategiska frågor, säger VD, Jan Nordlöf.

– Ser fram emot att arbeta i ett expansivt företag med en fantastisk produkt som det fossilfria bränslet HVO100 säger Ulf Fredrixon.

För ytterligare information om Colabitoil Sweden AB, vänligen kontakta:

Jan Nordlöf, VD
Telefon: 072-333 70 77
E-post: jan.nordlof@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB (publ) grundades 2013 med visionen om att utveckla framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget transportbranschen, företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa förnybara oljeprodukter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första fabrik för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. För mer information, besök www.colabitoil.com.

Om oss

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företags- och privatmarknadskunder, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100.

Prenumerera

Dokument & länkar