Colabitoil får ny logotype

Mycket har hänt sedan starten 2014. Både vi och marknaden har utvecklats sedan dess. Vi har knappt hunnit med att dela med oss av våra ambitioner och vad vi har att erbjuda. Det vill vi visa nu och vi börjar med att byta till en modernare logga som symbol för en ny era och fokus på det som är viktigast för oss - kunden

Med kundnytta och klimatnytta i fokus tar vi nästa steg i utvecklingen av Colabitoil. Vi växer och står inför notering  på AktieTorget. Som del av utvecklingen och den snabba expansionen förstärker Colabitoil marknad- och säljorganisationen samt ökar takten på etableringar och  marknadsinsatser. Samtidigt som vi öppnar allt fler tankanläggningar med det fossilfria drivmedlet HVO100 för allmänheten vill vi förmedla den nya bilden av oss.

Vi har blivit nästan dubbelt så många på mindre än ett år. Den nya logotypen är en reflektion av vår vision och värderingar som fångar in det nyskapande, utmanande och stolta som driver den växande organisationen framåt.

-  Vi är kända i branschen men anonyma mot konsumentmarknaden. Nu tar vi först steget mot att göra oss kända för allmänheten. I arbetet med att ta fram både en ny kommunikationsstrategi och varumärkesplattform presenterar vi en ny logotyp. Logotypen är starten på arbetet med att implementera en marknadsstrategi med ny grafisk profil som tydligare visualiserar vår personlighet och nya kostym, säger Daniel Arenholm, på Colabitoil. 

Vår nya grafiska profil kommer att bli vår plattform när vi nu tar nya steg mot aktie- och konsumentmarknaden, nästa steg internt och större steg mot yrkesfordon och transportmarknaden.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Arenholm, Head of Market, Communications & IR, telefon 0739-814412 

HVO100 - Förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 92% och bränsleförbrukningen med upp till 5% jämfört med konventionell diesel baserad på råolja. Andra generationens biodiesel, HVO (hydrerad vegetabilisk olja), har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Idag står HVO för den största utsläppsminskningen och är det dominerande och snabbast växande biodrivmedlet på marknaden. HVO100 är ren biodiesel som inte spätts ut med råoljediesel.

Colabitoil Sweden AB (publ) grundades 2013 med visionen om att utveckla framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget transportbranschen, företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa förnybara oljeprodukter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första fabrik för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. För mer information besök www.colabitoil.com 

Om oss

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företags- och privatmarknadskunder, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100.

Prenumerera

Dokument & länkar