Idag inleds teckningstiden i Colabitoil Sweden AB:s nyemission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 2 november 2017, inleds teckningstiden i Colabitoil Sweden AB:s (”Colabitoil”) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 16 november 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs Colabitoil 19,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är främst avsedd att finansiera bolagets pågående marknadsexpansion genom utveckling av nya stationslägen. Colabitoil har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 9,1 MSEK, motsvarande cirka 46 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.colabitoil.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Om Colabitoil och den planerade nyemissionen

Colabitoil bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företag och konsumenter, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100. HVO100 är ett premiumdrivmedel för dieselmotorer, som är 100 procent förnyelsebart och fossilfritt, där råvaran består av restprodukter. Produkten erbjuds till samma pris som konventionell diesel. Colabitoil tillhandahåller HVO genom inköp från Neste Oil med ambitionen att bidra till framtidens fossilfria samhälle. Bolaget levererar i dagsläget till över 200 leveranspunkter, utöver de 35 egna tankanläggningarna. Bolaget förväntas under 2017 nå en omsättning på cirka 280-320 MSEK.

Colabitoil står inför en expansion av verksamheten och har ett stort antal planerade aktiviteter på gång. Bolaget vill fortsätta att utveckla dess stationslägen samt arbetet med företagskunder och dessutom bygga ut distributionsnätet för att därigenom kunna öka leveranser till befintliga kunder. Därutöver vill bolaget också utveckla varumärket mot konsumentmarknaden genom marknadsföring, kommunikation och fler publika stationer för att öka tillströmningen av nya kunder. För att möta efterfrågan vill Colabitoil öka takten på etableringar av egna tankanläggningar och avser därför att ta in tillväxtkapital genom en nyemission om 19,8 MSEK inför planerad notering på AktieTorget i december 2017.

VD Jan Nordlöf kommenterar

- Vi ser till att dieseldrivna fordon, utan modifieringar, kan bli fossilfria vid nästa tankning utan att det blir dyrare för kunden. Nu kan alla vara med på resan mot ett hållbart samhälle. Både genom att investera i Colabitoil och att tanka vår HVO100.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 2 – 16 november 2017.

Teckningskurs: 33,00 SEK per aktie.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 160 aktier, motsvarande 5 280 SEK. 

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 600 000 aktier, motsvarande 19 800 000,00 SEK. Fastställd lägstanivå för nyemissionens genomförande är 430 000 aktier, motsvarande 14 190 000,00 SEK.

Antal aktier innan nyemission: 8 254 378 aktier.

Värdering (pre money): cirka 272 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 9,1 MSEK, motsvarande cirka 46 procent av emissionsvolymen.

Notering på AktieTorget: Första dag för handel i Colabitoils aktie är beräknad att bli den 12 december 2017.

ISIN-kod: SE0007815386.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter för Colabitoil att delta i ett antal investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. Se nedanstående schema för bolagets roadshow.

Datum och tid Arrangemang Adress och ort Anmälan
7 november 2017, kl. 11:30 – 13:00 Investerarlunch i Göteborg Elite Park Avenue Hotel,Kungsportsavenyen 36, Göteborg Anmälan sker via www.sedermera.se 
8 november 2017,kl. 12:00 – 13:15 Investerarträff hos AktieTorget AktieTorget,Mäster Samuelsgatan 42, plan 3,Stockholm Anmälan sker till:inbjudan@aktietorget.se 
10 november 2017,Kl. 11:30 – 13:00 Investerarträff i Malmö Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö Anmälan sker via www.sedermera.se 
16 november 2017,kl. 07:30 – 19:00    Sedermeradagen Stockholm Waterfront Congress Centre,Nils Ericsons Plan 4,Stockholm Anmälan sker via www.sedermeradagen.se 

Memorandum, anmälningssedel och teaser

Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.colabitoil.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Colabitoil i samband med den planerade nyemissionen och noteringen på AktieTorget.

För ytterligare information om nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Colabitoil Sweden AB, vänligen kontakta:

Jan Nordlöf, VD
Telefon: 072-333 70 77
E-post: jan.nordlof@colabitoil.com 

Om oss

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företags- och privatmarknadskunder, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100.

Prenumerera

Dokument & länkar