Bokslutskommuniké 2017

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

JANUARI–DECEMBER 2017 (JÄMFÖRT MED JANUARI–DECEMBER 2016)

 •  Intäkterna ökade med 28 % och uppgick till 1 933 MSEK (1 513)
 •  Resultat efter skatt (EAT) ökade med 28 % och uppgick till 517 MSEK (405)
 •  Avkastning på eget kapital (RoE) var 18 % (20)
 •  Resultat per aktie ökade till 5,03 SEK (4,09)
 •  Stark volymtillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 19 507 MSEK (13 242) +47 %
 •  Fortsatt stark tillväxt för Fastighetskrediter, Factoring & företagskrediter och Privatlån
 •  Kreditförlustnivå om 1,1 % (1,1)
 •  Liza Nyberg tillträdde som VD i september 2017
 •  Maria Lykken Ljungdahl ny CFO från oktober 2017
 •  Lansering av Spira-appen som förenklar sparandet i aktier
 •  Diversifiering av finansieringsstrukturen genom MTN-program (ramverk 5 000 MSEK),
  emittering av obligationslån (800 MSEK) och Tier 2 obligationslån (500 MSEK),
  samt konvertibelt förlagslån om 100 MSEK

FJÄRDE KVARTALET (JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2016) 

 •  Intäkterna ökade med 23 % och uppgick till 530 MSEK (431)
 •  Resultat efter skatt (EAT) ökade med 8 % och uppgick till 129 MSEK (120)
 •  Resultat per aktie ökade till 1,26 SEK (1,17)
 •  Stark tillväxt inom Factoring & företagskrediter
 •  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 vilket är i linje med
  fastslagen utdelningspolicy

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska idag den 9 februari kl. 10.00 där VD Liza Nyberg presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på + +46 856 642 664 eller +44 203 008 9810. Växeln öppnar kl. 09.55.

Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q4-2017.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig före presentationen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen finns att tillgå i efterhand.


För ytterligare information:
Clara Bolinder-Lundberg, IR Manager I Telefon 070-719 84 43 I E-post clara.bolinderlundberg@collectorbank.se


Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL

Taggar:

Om oss

Collector är en ledande digital nischbank som utvecklar finansiella lösningar för privat- och företagskunder. För privatmarknaden erbjuder vi lån och sparande, faktura- och delbetalning, kreditkortstjänster och finansiella appar, medan segmentet företag innefattar betallösningar för e-handel och butik, factoring och företagskrediter, fastighetskrediter samt uppdragsinkasso. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Inkasso AS med uppdragsverksamhet och inkasso, samt Collector Ventures med investeringar i FinTech. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Collector är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar