Collector Bank emitterar efterställda Tier 2 obligationer om 500 miljoner SEK

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

Collector Bank AB, ett helägt dotterbolag till Collector AB, har emitterat efterställda Tier 2 obligationer om 500 miljoner SEK. Emissionen möttes av ett stort intresse från nordiska institutionella investerare. De efterställda obligationerna emitteras under Collector Banks befintliga MTN-program med ett ramverk om 5 miljarder SEK, löptid på 10 år med första möjliga inlösen efter 5 år och en rörlig ränta om 3m STIBOR + 4.50%.

Carnegie Investment Bank har agerat finansiell rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Grundare och tillförordnad VD I Telefon 070-525 65 80 I E-post lena.apler@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Telefon 070-858 04 53 I E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR Collector I Telefon 070-081 81 17 I E-post asa.hillsten@collectorbank.se

Taggar:

Om oss

Collector är en ledande digital nischbank som utvecklar finansiella lösningar för privat- och företagskunder. För privatmarknaden erbjuder vi lån och sparande, faktura- och delbetalning, kreditkortstjänster och finansiella appar, medan segmentet företag innefattar betallösningar för e-handel och butik, factoring och företagskrediter, fastighetskrediter samt uppdragsinkasso. Med en årlig organisk tillväxt om 30 % har vi den uthållighet, det mod och den erfarenhet som krävs för att tro på idéer och få dem att flyga. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Inkasso AS med uppdragsverksamhet och inkasso, samt Collector Ventures med investeringar i FinTech. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Collector är noterat på Nasdaq Stockholm.