Collector emitterar framgångsrikt 800 miljoner SEK under nyetablerat MTN-program

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

Collector Bank AB (publ) (”Collector Bank”), ett helägt dotterbolag till Collector AB (publ), etablerade i februari 2017 ett Medium Term Note-program med en låneram om 5 miljarder SEK. Nu har den första emissionen, ett icke efterställt och icke säkerställt obligationslån, om 800 miljoner SEK genomförts. Obligationslånet har en löptid på tre år och löper med en rörlig ränta på STIBOR 3m + 175 räntepunkter, vilket innebär en initial kupong om cirka 1.3%, med slutligt förfall i mars 2020.

Intresset från kapitalmarknaden var stort och transaktionen blev övertecknad. Obligationslånet kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.  

Nordea Bank AB (publ) är ledarbank för MTN-programmet och har varit Sole Bookrunner i samband med Collectors första obligationsemission, medan Advokatfirman Vinge KB har varit juridisk rådgivare till Collector.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Styrelseordförande Collector I Telefon 070-525 65 80  I  E-post lena.apler@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO  & Head of IR Collector I Telefon 070-858 04 53 I E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR Collector I Telefon 070-081 81 17   I  E-post asa.hillsten@collectorbank.se

Taggar:

Om oss

Collector är en ledande digital nischbank som utvecklar finansiella lösningar för privat- och företagskunder. För privatmarknaden erbjuder vi lån och sparande, faktura- och delbetalning, kreditkortstjänster och finansiella appar, medan segmentet företag innefattar betallösningar för e-handel och butik, factoring och företagskrediter, fastighetskrediter samt uppdragsinkasso. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Inkasso AS med uppdragsverksamhet och inkasso, samt Collector Ventures med investeringar i FinTech. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Collector är noterat på Nasdaq Stockholm.