Colligent förvärvar stor portfölj av konsumentkrediter

Colligent, som ingår i Collector-koncernen, har ingått avtal om förvärv av en större portfölj med svenska förfallna konsumentkrediter.

Det ingångna avtalet omfattar en kreditportfölj med ett totalt fordringsbelopp om cirka 500 MSEK. Köpet finansieras i sin helhet med koncernens egna medel. Säljaren är en av de större aktörerna på den nordiska konsumentkreditmarknaden. Affären beräknas ge en positiv resultateffekt fr.o.m. andra kvartalet 2018.

Colligent, som är ett helägt dotterbolag till Collector AB (publ), har lång erfarenhet av att hantera kunder med betalningssvårigheter på såväl företags- som privatmarknaden. Det i kombination med sin digitala plattform, gör Colligent väl rustat för att hantera denna typ av affärer.

– Affären är ett viktigt steg i vår strategi att bli en heltäckande tjänsteleverantör till den nordiska bank- och finansmarknaden. Vi har en effektiv organisation och våra vänliga och professionella medarbetare är nu redo att ta hand om kontakten med våra nya kunder, säger Susanne Bruce, CEO Colligent.


För ytterligare information:
Susanne Bruce, CEO Colligent I Telefon 070-828 24 47 I E-post susanne.bruce@collectorbank.se
Clara Bolinder-Lundberg, IR Manager I Telefon 070-719 84 43 I E-post clara.bolinderlundberg@collectorbank.se

Taggar:

Om oss

Collector är en ledande digital nischbank som utvecklar finansiella lösningar för privat- och företagskunder. För privatmarknaden erbjuder vi lån och sparande, faktura- och delbetalning, kreditkortstjänster och finansiella appar, medan segmentet företag innefattar betallösningar för e-handel och butik, factoring och företagskrediter, fastighetskrediter samt uppdragsinkasso. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Inkasso AS med uppdragsverksamhet och inkasso, samt Collector Ventures med investeringar i FinTech. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Collector är noterat på Nasdaq Stockholm.