Delårsrapport januari – september 2015

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL).

JANUARI - SEPTEMBER 2015 (JÄMFÖRT MED JANUARI - SEPTEMBER 2014)

 • Intäkterna ökade med 34 % och uppgick till 857 MSEK (641)
 • Resultat efter skatt ökade med 52 % och uppgick till 195 MSEK (128)
 • Avkastning på eget kapital (RoE) var 22 % (26)
 • Resultat per aktie ökade till 2,20 SEK (1,71)
 • Stark utveckling inom Privatsegmentet, främst inom Privatlån och Betallösningar
 • Fortsatt stark tillväxt för Fastighetskrediter inom Företagssegmentet
 • Total kapitalrelation (kapitaltäckningsgrad) ökade till 19 % (15)

TREDJE KVARTALET (JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2014)

 • Intäkterna ökade med 33 % och uppgick till 296 MSEK (223)
 • Resultat efter skatt ökade med 55 % och uppgick till 80 MSEK (51)
 • Resultat per aktie ökade till 0,85 SEK (0,68)
 • Kreditstocken ökade med 45 % till 7 427 MSEK (5 122)

Läs mer på https://www.collector.se/investerare/finansiell-information/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson, VD Collector  I  Telefon 070-607 38 87  I  E-post stefan.alexandersson@collector.se
Clara Bolinder Lundberg, IR Manager Collector I  Telefon 070-719 84 43  I  E-post clara.bolinderlundberg@collector.se

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2015 kl 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL

Taggar:

Om oss

Collector är en ledande digital nischbank som utvecklar finansiella lösningar för privat- och företagskunder. För privatmarknaden erbjuder vi lån och sparande, faktura- och delbetalning, kreditkortstjänster och finansiella appar, medan segmentet företag innefattar betallösningar för e-handel och butik, factoring och företagskrediter, fastighetskrediter samt uppdragsinkasso. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Inkasso AS med uppdragsverksamhet och inkasso, samt Collector Ventures med investeringar i FinTech. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Collector är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Tredje kvartalet var det finansiellt bästa i Collectors historia.
Stefan Alexandersson, VD för Collector