Inbjudan till presentation av bokslutskommunikén 2015

Collector Bank AB publicerar bokslutskommunikén för 2015 torsdagen den 11 februari kl. 08.15. Samma dag hålls ett investerarmöte kombinerat med en direktsänd webcast på Operaterrassen i Stockholm kl. 12.00 där CEO Stefan Alexandersson och CFO Pia-Lena Olofsson kommenterar rapporten.

Presentationen hålls på engelska via en telefonkonferens eller audiosändning. Var vänlig och anmäl ditt deltagande i förväg via mail till hearings@financialhearings.com . Presentationen visas även via webcast i realtid på www.collector.se . De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på telefonnummer 08-5664 2663 eller +44 20 3428 1402.

Efter presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor via telefonkonferensen eller skriftligen via webcasten. Presentationen går också att titta på i efterhand på  www.collector.se.

För mer information var vänlig kontakta:
Clara Bolinder-Lundberg, IR Manager I Telefon +46 70 719 84 43 I E-post clara.bolinderlundberg@collectorbank.se

Taggar:

Om oss

Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Sedan 2005 har Collector haft en årlig organisk intäktstillväxt om 30 % och en resultattillväxt (EAT) om 55 %. Verksamheten omfattar segmenten Privat och Företag. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar factoring- och företagskrediter riktat främst till små- och medelstora företag, fastighetskrediter, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs samt av Colligent Inkasso AB och Colligent Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan. Läs mer på www.collector.se.

Prenumerera

Dokument & länkar