Ledningsförändringar inom Collector

Maria Lykken Ljungdahl har på egen begäran beslutat att lämna sin tjänst som CFO. Maria har arbetat inom Collector sedan september 2017 och ingått i bolagets koncernledning. Som tf CFO har nuvarande koncerncontroller Magnus Erkander utsetts.

Magnus Erkander, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, har lång och bred erfarenhet inom ekonomiområdet. Han har tidigare haft ett flertal chefspositioner inom Nordea som bl.a.Head of business control for Group Functions, Head of business control of Group Operations samt Head of business control of Business Unit Private Banking & Savings. Magnus har även haft ledande befattningar inom AGA.

Magnus Erkander tillträder sin nya tjänst som tf CFO den 10 juli 2018.


För ytterligare information:
Lena Apler, tf CEO och grundare i Collector I Telefon 070-525 65 80 I E-post lena.apler@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 maj 2018 kl.8.00 CET. Börsen: Tickerkod COLL

Taggar:

Om oss

Collector är en ledande digital nischbank som utvecklar finansiella lösningar för privat- och företagskunder. För privatmarknaden erbjuder vi lån och sparande, faktura- och delbetalning, kreditkortstjänster och finansiella appar, medan segmentet företag innefattar betallösningar för e-handel och butik, factoring och företagskrediter, fastighetskrediter samt uppdragsinkasso. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Inkasso AS med uppdragsverksamhet och inkasso, samt Collector Ventures med investeringar i FinTech. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Collector är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera