Nya riktlinjer för analinkontinens välkomnas av patient: ”Jag blev ifrågasatt och hamnade mellan stolarna”

I januari lanserade en expertgrupp Riktlinjer för analinkontinens för att öka kunskapen inom sjukvården och minska lidandet bland patienter. Riktlinjerna välkomnas av Josefine Ottersten, 28, som drabbades av analinkontinens i samband med en förlossningsskada för fem år sedan.
– När jag fick se riktlinjerna blev jag jätteglad. Det finns så många människor som lider av analinkontinens och tror att de är ensamma.

Josefine Ottersten fick en sfinkterruptur och sprack från slidan till ändtarmen när hon födde sitt första barn som 23-åring. På mödravårdscentralen fick hon ingen information och ingen berättade att hon skulle bli analinkontinent.
– Jag dolde mina besvär och anpassade mitt liv efter inkontinensen. Det blev ett stort socialt hinder och inte ens min man visste om mina symptom, säger Josefine Ottersten.

Studier visar att 2-15 procent av svenskarna läcker avföring, dock kan mörkertalet vara stort eftersom ämnet är tabubelagt bland både patienter och vårdpersonal.
– Det finns en stor okunskap inom sjukvården. Jag blev ifrågasatt och hamnade mellan stolarna. Nu hoppas jag att de nya riktlinjerna sprids och att rätt personer läser dem, säger Josefine Ottersten.

Kunskapen om analinkontinens varierar inom sjukvården och ämnet är så tabubelagt att vårdpersonalen drar sig för att fråga om patienten läcker avföring av rädsla för att genera någon.
– Det är sjukvårdens ansvar att våga fråga patienten, säger Eva Westling, uroterapeut på Danderyds sjukhus, och en av experterna bakom riktlinjerna för analinkontinens.

Projektet med riktlinjerna startade för fyra år sedan då Eva Westling och Meta Gylin, uroterapeut på Södertälje sjukhus, var i London och såg nyttan med de riktlinjer som används inom den brittiska vården. Tillsammans med kollegorna Mari Dahlberg, uroterapeut på Skånes universitetssjukhus, Silvana Häggqvist, uroterapeut på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra och Ann-Chatrin Sonesson, stomiterapeut på Akademiska sjukhuset i Uppsala har de tagit fram riktlinjerna, som ska öka kunskapen om analinkontinens och bidra till att fler patienter får hjälp i tid.

Länk till Riktlinjer för analinkontinens: http://www.coloplast.se/OmOss/Nyheter/Documents/Kontinens/Riktlinjer för Analinkontinens Coloplast.pdf

För mer information kontakta:
Eva Westling, uroterapeut på Danderyds sjukhus, tfn: 08-123 580 26, alt epost: eva.westling@ds.se
Meta Gylin, uroterapeut på Södertälje sjukhus, tfn: 08-550 24 351, alt epost: margareta.gylin@sodertaljesjukhus.se

Marie-Louise Hedengran, marknadschef kontinens på Coloplast, tfn: 0300-332 81, alt epost: semlh@coloplast.com

Om du vill komma i kontakt med Josefine Ottersten kontakta Linnea Jansson, tfn: 031-701 33 35, alt epost: linnea.jansson@perspective.se

Riktlinjerna har tagits fram med stöd av företaget Coloplast som utvecklar hjälpmedel för människor med intima sjukvårdsbehov. Genom ett nära samarbete med användarna utvecklas produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Coloplast arbetar inom affärsområdena stomi, urologi och kontinens samt sår- och hudvård. Coloplast arbetar globalt och har över 7000 anställda.

Taggar: