Columna Fastigheter träffar avtal med Lars-Erik Magnusson och Larmag

PRESSMEDDELANDE · Columna Fastigheter träffar avtal med Lars-Erik Magnusson och Larmag · Columna Fastigheter säkerställer ett värde om ca 40 MSEK. Columna Fastigheter har träffat en principöverenskommelse med Lars-Erik Magnusson och Larmag-Gruppen kring delar av Columna Fastigheters aktieinnehav i Larmag Energy NV. Överenskommelsen innebär att Columna Fastigheter, under vissa förutsättningar, förvärvar en fastighet i Amsterdam från Larmag-Gruppen. Fastigheten är värderad av DTZ till ca 110 MSEK, vilket motsvarar ett avkastningskrav om ca 8 %. Utöver övertagande av lån är avsikten att Columna Fastigheter skall erlägga betalning i form av 4.000.000 av de totalt 13.800.000 aktier i Larmag Energy NV som Columna Fastigheter innehar. Aktierna avräknas till ca 8 SEK per styck. Därutöver kommer Columna Fastigheter att avstå från sin put option beträffande resterande aktier i Larmag Energy. Detta värderas i överenskommelsen till ca 8 MSEK. Förvärvet beräknas ske under första kvartalet 1999. Om affären genomförs som planerat säkerställer Columna Fastigheter ca 40 MSEK av fordringen mot Lars-Erik Magnusson som tidigare nedskrivits till noll. "Det är självfallet mycket glädjande att vi nått en överenskommelse med Lars- Erik Magnusson och Larmag. Jag tror det är viktigt både för Columna Fastigheter som bolag och för våra många aktieägare att vi nu är på väg att lösa de kvarvarande resterna av den s k Raffinaderi-affären. Vi räknar med att slutföra förvärvet från Larmag-Gruppen under första kvartalet 1999", säger Columna Fastigheters VD Anders Lövgren. " Om transaktionen inte genomförs kommer Columna Fastigheter att ropa av sin optionsrätt." "Om och när affären slutförs kommer Columna Fastigheter fortfarande att ha kvar 9.800.000 aktier i Larmag Energy, men det finns en plan, som accepterats av övriga intressenter i Larmag Energy, för att omvandla dessa aktier till omsättningsbara tillgångar, även om det kommer att ta en viss tid." Stockholm den 22 december 1998 COLUMNA FASTIGHETER AB (publ) Anders Lövgren Verkställande Direktör För ytterligare information kontakta: Anders Lövgren, tel 070-629 05 91 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19990913BIT00120/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19990913BIT00120/bit0002.doc

Om oss

Columna Fastigheters affärsidé är att på den europeiska fastighetsmarknaden förvärva och utveckla fastigheter och fastighetsbolag. Källa: Delphi

Dokument & länkar