Columnabolag avyttrar fastighet för 53 miljoner

Columnabolag avyttrar fastighet för 53 miljoner Columna Fastigheters Nederländska intressebolag, Oceanview Investments v.o.f, har avyttrat en fastighet i Schiedam i Rotterdamområdet med en yta på 6 087 kvadratmeter. Försäljningssumman uppgår till NLG 13,4 miljoner vilket motsvarar ca 53 miljoner kronor. Vinsten från försäljningen uppgår till ca 5,5 miljoner kronor, varav ca 30 procent eller 1,6 miljoner kronor tillfaller Columna Fastigheter. Den nu avyttrade fastigheten förvärvades i december 1998. Columna Fastigheter äger 30 procent av aktierna i Oceanview som bildades 1998 tillsammans med den nordamerikanska fondförvaltaren Oaktree Capital Management LLC. Stockholm 2000-01-18 COLUMNA FASTIGHETER AB (publ) För ytterligare information kontakta: VD Anders Lövgren 08-679 05 90 070-629 05 91 Columna Fastigheter är ett utvecklingsföretag som agerar på den europeiska fastighetsmarknaden. Affärsidén är att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter. Utvecklingsarbetet sker dels genom att driva fastighetsprojekt i det egna fastighetsbeståndet, dels genom aktivt ägande i fastighetsför-valtande intresseföretag. Fastighetsbeståndet, som huvudsakligen innehåller kommersiella fastigheter, är geografiskt koncentrerat till Storstockholm, centrala Bryssel och centrala Rotterdam. Columna Fastigheter är noterat på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00080/bit0002.pdf

Om oss

Columna Fastigheters affärsidé är att på den europeiska fastighetsmarknaden förvärva och utveckla fastigheter och fastighetsbolag. Källa: Delphi

Dokument & länkar