Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999 - Resultat i korthet

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999 Resultat i korthet *Resultatet efter skatt ökade till 92,9 (24,4) Mkr. *Vinst per aktie uppgår till 9,5 (2,7) öre. *Eget kapital per aktie uppgår till 76 (71) öre. *Prognosen för 1999 höjs till 100 Mkr, vilket motsvarar 9,7 öre per aktie. (Mkr) Jan-sept Jan-sept Helår 1999 1998 1998 Hyresintäkter, netto 53 104 121 Driftnetto 48 74 88 Avskrivningar 5 6 8 Resultat från andelar i intresseföretag 32 17 24 Rörelseresultat 51 59 73 Resultat av försäljning av aktier 34 0 0 Resultat efter skatt 93 24 33 Eget kapital 744 610 637 Soliditet % 51 50 49 Eget kapital per aktie (öre) 76 68 71 Vinst per aktie (öre) 9,5 2,7 3,7 Kassaflöde per aktie (öre) 2,6 2,6 3,2 Stockholm 1999-11-05 COLUMNA FASTIGHETER AB (publ) För ytterligare information kontakta: VD Anders Lövgren 08-679 05 90 070-629 05 91 Columna Fastigheters affärsidé är att på den europeiska fastighetsmarknaden, förvärva och utveckla fastigheter och fastighetsbolag ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00370/bit0002.pdf

Om oss

Columna Fastigheters affärsidé är att på den europeiska fastighetsmarknaden förvärva och utveckla fastigheter och fastighetsbolag. Källa: Delphi

Prenumerera

Dokument & länkar