Com Hem löser in 886 221 aktier för 65 miljoner kronor

Com Hem Holding AB (publ) (”Com Hem”) meddelar idag utfallet i bolagets inlösenerbjudande.

Vid anmälningsperiodens utgång den 21 april 2015 har totalt 886 221 aktier i Com Hem anmälts för inlösen, till ett pris av 73,50 kronor per aktie. Totalt kommer 65 miljoner kronor utbetalas till de aktieägare som anmält aktier för inlösen.

Efter att inlösenerbjudandet har fullföljts kommer totalt antal utestående aktier i Com Hem att uppgå till 206 643 376, med lika många röster. Utbetalning av inlösenvederlaget beräknas ske omkring den 11 maj 2015.

Information till redaktionen:

Pressmeddelande från 10 mars 2015:
Kommuniké från extra bolagsstämma i Com Hem Holding AB (publ) den 10 mars 2015

Pressmeddelande från 10 feb 2015:
Com Hem Holding AB offentliggör förslag till aktieinlösen, återköpsprogam och en utdelning för 2015

För ytterligare information, kontakta:

Petra von Rohr, IR & Kommunikationsdirektör
Tel: 0734 39 06 54
investor.relations@comhem.com

Fredrik Hallstan, Presschef
T
el: 0761 15 38 30
press@comhem.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2015, kl. 08:30.

Om Com Hem
Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och telefoni. Cirka 40 procent av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder bredbandshastigheter på upp till 500 Mbit/s till 1,6 miljoner hushåll och är den operatör i Sverige som levererar snabbast bredband till flest. Com Hem har sedan 2013 ett konkurrenskraftigt erbjudande av bredband- och telefonitjänster även för företag. Com Hem grundades 1983, har cirka 1 100 anställda och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB samt iTUX Communication AB. Com Hems aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, gå till: www.comhemgroup.se.

Om oss

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och play-tjänster. Com Hems nät når cirka två miljoner svenska hushåll och företag, vilket motsvarar ungefär 40 procent av det totala antalet hushåll i landet. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp till 1 Gbit/s via både FiberKoax och FiberLAN och ett stort tv-utbud via både digital-tv i hemmet eller mobilt med Com Hem Play. Com Hem erbjuder även bredband- och telefonitjänster till 62 000 små och medelstora företag. Vi grundades 1983 och har cirka 1 200 anställda varav cirka 700 av dessa inom kundservice. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. 2015 omsatte koncernen 5 000 Msek. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.

Prenumerera