Com Hem löser in 886 221 aktier för 65 miljoner kronor

Com Hem Holding AB (publ) (”Com Hem”) meddelar idag utfallet i bolagets inlösenerbjudande.

Vid anmälningsperiodens utgång den 21 april 2015 har totalt 886 221 aktier i Com Hem anmälts för inlösen, till ett pris av 73,50 kronor per aktie. Totalt kommer 65 miljoner kronor utbetalas till de aktieägare som anmält aktier för inlösen.

Efter att inlösenerbjudandet har fullföljts kommer totalt antal utestående aktier i Com Hem att uppgå till 206 643 376, med lika många röster. Utbetalning av inlösenvederlaget beräknas ske omkring den 11 maj 2015.

Information till redaktionen:

Pressmeddelande från 10 mars 2015:
Kommuniké från extra bolagsstämma i Com Hem Holding AB (publ) den 10 mars 2015

Pressmeddelande från 10 feb 2015:
Com Hem Holding AB offentliggör förslag till aktieinlösen, återköpsprogam och en utdelning för 2015

För ytterligare information, kontakta:

Petra von Rohr, IR & Kommunikationsdirektör
Tel: 0734 39 06 54
investor.relations@comhem.com

Fredrik Hallstan, Presschef
T
el: 0761 15 38 30
press@comhem.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2015, kl. 08:30.

Om Com Hem
Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och telefoni. Cirka 40 procent av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder bredbandshastigheter på upp till 500 Mbit/s till 1,6 miljoner hushåll och är den operatör i Sverige som levererar snabbast bredband till flest. Com Hem har sedan 2013 ett konkurrenskraftigt erbjudande av bredband- och telefonitjänster även för företag. Com Hem grundades 1983, har cirka 1 100 anställda och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB samt iTUX Communication AB. Com Hems aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, gå till: www.comhemgroup.se.

Om oss

Om Com Hem Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag under sina två varumärken Com Hem och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX Communication AB som tillhandahåller öppna fibernät till tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar, surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60% av Sveriges hushåll, vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Com Hem-koncernen grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.com.

Prenumerera