com hem omorganiserar

com hem omorganiserar Sedan en tid tillbaka har det skett en översyn av verksamheten på com hem. Ledningen för företaget har nu genomfört en omorganisation framförallt i syfte att förtydliga marknadspositionen, stärka försäljningen, förbättra servicekvaliteten samt utöka bredbandsaccessen - dvs fortsätta att bygga ut och installera bredband. Omorganisationen innebär huvudsakligen följande konkreta förändringar: 1. Ökad fokus på bredbandsaffären. Försäljningen stärks genom en omfördelning av säljresurser och säljadministration. Enheterna som sköter teknik, utveckling och installation slås ihop - och enheterna för design och installation förstärks i syfte att möta den ökande takten i bredbandsutbyggnaden. 2. Försäljning och marknadsföring mot konsument stärks genom att organisationen får en mer tydlig kundorienterad fokus på produkter som särskilt utvecklats för konsumentsektorn. 3. Kundservice, som tidigare varit outsourcad med 175 tjänster i Härnösand, integrerades i com hems verksamhet den 1 november 2003 i syfte att förbättra servicekvaliteten och stärka relationerna till konsumenter och fastighetsägare. 4. Den geografiska koncentrationen till huvudkontoret i Stockholm ökar i och med flytt av kundservice 2nd line, resursstyrning och NOC/övervakning från Göteborg till Stockholm. Koncentration av verksamheten görs framförallt i syfte förbättra servicen mot företagets kunder genom att öka effektiviteten och minska antalet kontaktpunkter för kunderna. Omorganisationen innebär även en övertalighet om 26 tjänster. De berörda personerna har meddelats idag. För mer information, kontakta: Gunnar Asp, vd com hem 08-553 63008 eller gunnar.asp@comhem.se com hem levererar bredband och tv till en tredjedel av Sveriges hem. De anslutna hushållen har tillgång till ett komplett utbud av tjänster för nytta och nöje med bredband av hög kvalitet och marknadens största tv- utbud. com hem erbjuder även interaktiva tjänster som underlättar drift, kommunikation och underhåll för fastighetsägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00290/wkr0002.pdf

Om oss

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och play-tjänster. Com Hems nät når cirka två miljoner svenska hushåll och företag, vilket motsvarar ungefär 40 procent av det totala antalet hushåll i landet. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp till 1 Gbit/s via både FiberKoax och FiberLAN och ett stort tv-utbud via både digital-tv i hemmet eller mobilt med Com Hem Play. Com Hem erbjuder även bredband- och telefonitjänster till 62 000 små och medelstora företag. Vi grundades 1983 och har cirka 1 200 anställda varav cirka 700 av dessa inom kundservice. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. 2015 omsatte koncernen 5 000 Msek. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar