COM HEM RAPPORTERAR RESULTATET FÖR DET TREDJE KVARTALET 2016

Sammanfattning av det tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 309 (1 255 Q3 2015) MSEK, en ökning med 4,3%.
 • Periodens resultat mer än fördubblades till 106 (51) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade till 0,56 (0,25) SEK.
 • Underliggande EBITDA ökade med 8,7% till 642 (590) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 18,7% till 227 (192) MSEK.
 • Antalet unika konsumentkunder ökade med 8 000 till rekordhöga 934 000.
 • Konsumentchurnen var 12,7%, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med Q2 2016.
 • Rekordhögt konsument ARPU om 371 SEK (369 i Q2 2016).
 • Fortsatt stark volymtillväxt inom bredband, en ökning med 11 000 till 689 000 abonnemang.
 • Antalet digital-TV abonnemang ökade med 4 000 och uppgick till 640 000 med en fortsatt tillväxt för TiVo om 7 000 kunder (37% av digital-TV basen).
 • Guidning för investeringsnivå 2016 sänkt med 150 MSEK. Vi sänker guidning på investeringar för helåret 2016 till 850-950 MSEK (inkl. Boxer) från tidigare 1,0-1,1 miljarder SEK eftersom kärnverksamheten nu drivs på en hållbart lägre investeringsnivå.  
 • Signifikant ökning av kontant utdelning 2017. Till följd av Com Hems fortsatt starka kassaflöde, har styrelsen för avsikt att föreslå en förändrad mix avseende återgäldning till aktieägarna och att öka kontantutdelningen från 1,50 SEK per aktie till 4,00 SEK per aktie att utbetalas i två delar i maj och oktober 2017. Utöver kontant utdelning kommer bolaget fortsätta att från tid till annan återköpa aktier.
 • Boxer adderar 500 000 nya DTT kunder, framförallt inom villamarknaden, och förväntas tillföra 300 MSEK i Underliggande EBITDA de första 12 månaderna efter förvärvet som slutfördes 30 september.

Kommentar från Anders Nilsson, VD Com Hem

Det bästa kvartalet någonsin
Det tredje kvartalet 2016 var en händelserik och spännande period för Com Hem. Vi slutförde förvärvet av Boxer och adderade en halv miljon kunder till vår nya tillväxtmarknad. Det säsongsmässigt starka tredje kvartalet visade en rekordhög lönsamhet inom vår befintliga verksamhet, där vi levererade rekordhöga siffror i omsättning och Underliggande EBITDA samt ett starkt operativt fritt kassaflöde. Vi ser nu de positiva effekterna av vårt nya varumärke då vi vann 8 000 nya kunder i kvartalet och konsument ARPU uppgick till rekordhöga 371 SEK medan konsumentchurn föll till rekordlåga 12.7%. Com Hem är i en bra position med ett etablerat ledande varumärke på MDU marknaden och med Boxer förvärvet i ryggen har vi nu en stor möjlighet att expandera till villamarknaden och bli en sann nationell leverantör av bredband och TV.

En fortsatt framgång inom kundnöjdhet tillsammans med positiva effekter från vårt nya varumärke ledde till att konsumentkundbasen växte med 8 000 kunder samtidigt som en fortsatt stark tillväxt inom bredband ledde till att antalet abonnemang ökade med 11 000. Efterfrågan på våra DTV produkter var stark i kvartalet med en ökning på 4 000 abonnemang. Vår TiVo bas växte med 7 000 kunder och uppgår nu till 37% av vår DTV bas. Antalet telefoniabonnemang sjönk med 7 000.

Konsument ARPU nådde en rekordhög nivå på 371 SEK jämfört med 369 SEK i Q2 eftersom en större andel av våra kunder nu köper fler premiumtjänster. Konsumentchurn föll med 0,4 procentenheter jämfört med Q2 och var 12,7% i kvartalet, nu 0,2 procentenheter lägre än det tidigare rekordet på 12,9% i Q3 och Q4 2015. Com Hems fiberkoax nät fortsätter att leverera den snabbaste genomsnittliga nedladdningshastigheten jämfört med våra konkurrenter enligt externa mätningar av Bredbandskollen, Netflix Speed Index och Google Video Index. Inom vår företagsverksamhet fortsätter vi att fokusera på att växa OnNet verksamheten med höga marginaler, medan vi ser en strukturell nedgång inom den gamla OffNet verksamheten inom fast telefoni. Under kvartalet tillförde vi 1 000 nya OnNet företagskunder, och jämfört med föregående år har kundbasen för OnNet företagskunder växt med nästan 30% och intäkterna för OnNet har ökat med 55%.

Nettoomsättningen ökade med 4,3% jämfört med tredje kvartalet föregående år, drivet av en tillväxt på 6,0% för vår konsumentverksamhet och 1,0% procent för företagsaffären, vilket delvis motverkades av en nedgång om 0,9% inom nätverks- operatörsverksamheten. Underliggande EBITDA ökade med 8,7% till rekordhöga 642 MSEK med en Underliggande EBITDA marginal om 49,0%. Totala investeringar uppgick till 180 MSEK i kvartalet jämfört med 219 MSEK i tredje kvartalet 2015.

Vi tror att vi har optimerat vår kärnverksamhet till den grad att vi nu kan driva en effektiv verksamhet och leverera stadig tillväxt med en hållbart lägre investeringsnivå. Vi sänker därför vår guidning på investeringar för helåret 2016 till 850-950 MSEK från tidigare 1,0-1,1 miljarder SEK. Sammantaget har en högre Underliggande EBITDA och lägre investeringar än förra året resulterat i ett fortsatt starkt operativt fritt kassaflöde, vilket ökade med 24,1% till 461 MSEK. Vårt starka kassaflöde gör det möjligt för oss att fortsätta genomföra vårt aktieåterköpsprogram. I kvartalet återköpte vi aktier för 287 MSEK, vilket motsvarar 2,0% av antalet registrerade aktier per 30 september, samtidigt som vi håller oss inom vårt skuldsättningsmål. Aktieåterköpsprogrammet fortlöper med mandat att återköpa aktier för ett belopp om 200 MSEK mellan den 1 oktober och den 30 november.

Signifikant ökning av kontant utdelning 2017
Till följd av Com Hems fortsatt starka kassaflöde, har styrelsen för avsikt att föreslå en förändrad mix avseende återgäldning till aktieägarna och att öka kontantutdelningen från 1,50 SEK per aktie till 4,00 SEK per aktie att utbetalas i två delar i maj och oktober 2017. Utöver kontant utdelning kommer bolaget fortsätta att från tid till annan återköpa aktier.

Information till redaktionen:
Du hittar den fullständiga rapporten med tabeller i den bifogade filen eller på: http://www.comhemgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer/ 

Telefonkonferens den 18 oktober
Företagsledningen kommer att hålla en webbsänd telefonkonferens idag kl. 10.00 för investerare och analytiker.

Presentationen hålls på engelska och presentationsmaterialet finns tillgängligt på www.comhemgroup.se. Det går även bra att lyssna till presentationen i efterhand.

Länk till webbsändningen: http://cloud.magneetto.com/comhem/2016_1018_q3_2016/view 

För deltagande i telefonkonferensen:
Sverige: 08 505 201 14
Storbritannien: +44(0) 207 1620 177
USA: +1 334 323 62 03

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in 10 minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: +46(0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com 

Media
Max Hellström, Head of PR
Tel: +46 (0)73 439 26 03
press@comhem.com 

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2016 kl. 07.30 CET.

Om Com Hem
Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och play-tjänster. Com Hems nät når cirka två miljoner svenska hushåll och företag, vilket motsvarar ungefär 40 procent av det totala antalet hushåll i landet. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp till 1 Gbit/s via både FiberKoax och FiberLAN och ett stort tv-utbud via både digital-tv i hemmet eller mobilt med Com Hem Play. Com Hem erbjuder även bredband- och telefonitjänster till 62 000 små och medelstora företag. Vi grundades 1983 och har cirka 1 200 anställda varav cirka 700 av dessa inom kundservice. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. I september 2016 förvärvades Boxer TV-access AB. 2015 omsatte koncernen 5 000 Msek. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.

Om oss

Om Com Hem Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag under sina två varumärken Com Hem och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX Communication AB som tillhandahåller öppna fibernät till tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar, surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60% av Sveriges hushåll, vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Com Hem-koncernen grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar