Com Hem tecknar nytt samarbetsavtal med Fastighetsägarna Stockholm

Com Hem och Fastighetsägarna Stockholm, som är en branschorganisation för fastighetsägare inom Stockholms och Gotlands län, har tecknat ett samarbetsavtal på fem år. Avtalet berör cirka 6 000 medlemmar och cirka 200 000 hushåll.

– Det känns mycket glädjande att vi kan fortsätta utveckla vårt samarbete med fastighetsägarna i Stockholm och skapa möjligheter för att fortsätta erbjuda attraktiva och prisvärda tjänster till Fastighetsägarnas medlemmar, säger Christer E. Andersson, chef för affärsområde fastighetsägare på Com Hem. Samarbetet innebär att parterna ska verka för att befintliga kabel-tv-nät utvecklas och utnyttjas för digitala tjänster för boende och till gagn för fastigheternas förvaltning. Fastighetsägarna och Com Hem har också samsyn kring att flera konkurrerande infrastrukturer i fastigheterna skapar goda förutsättningar för konkurrens och utveckling av tjänster. Avtalet ger också möjlighet för de fastighetsägare som inte är anslutna till Com Hem att göra detta till attraktiva villkor. – Com Hems starka utbud av såväl tv-tjänster som telefoni och bredband har ett stort värde för våra medlemmar och deras boende. Det här samarbetet borgar för en fortsatt modernisering av nätet, i takt med den tekniska utvecklingen, säger Ronny Bergens, chef teknisk utveckling på Fastighetsägarna Stockholm. Com Hem och Fastighetsägarna Stockholm har sedan tidigare samarbetat kring frågor om kommunikation och tv-distribution till fastighetsägarnas boende. Samarbetet har gått från fokus på utbyggnad av infrastruktur till utveckling av digitala tjänster.

Taggar:

Om oss

Om Com Hem Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag under sina två varumärken Com Hem och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX Communication AB som tillhandahåller öppna fibernät till tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar, surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60% av Sveriges hushåll, vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Com Hem grundades 1983 och är sedan den 5 november 2018 en del av Tele2-koncernen. www.comhemgroup.se

Prenumerera