Com Hem tecknar nytt samarbetsavtal med Fastighetsägarna Stockholm

Com Hem och Fastighetsägarna Stockholm, som är en branschorganisation för fastighetsägare inom Stockholms och Gotlands län, har tecknat ett samarbetsavtal på fem år. Avtalet berör cirka 6 000 medlemmar och cirka 200 000 hushåll.

– Det känns mycket glädjande att vi kan fortsätta utveckla vårt samarbete med fastighetsägarna i Stockholm och skapa möjligheter för att fortsätta erbjuda attraktiva och prisvärda tjänster till Fastighetsägarnas medlemmar, säger Christer E. Andersson, chef för affärsområde fastighetsägare på Com Hem. Samarbetet innebär att parterna ska verka för att befintliga kabel-tv-nät utvecklas och utnyttjas för digitala tjänster för boende och till gagn för fastigheternas förvaltning. Fastighetsägarna och Com Hem har också samsyn kring att flera konkurrerande infrastrukturer i fastigheterna skapar goda förutsättningar för konkurrens och utveckling av tjänster. Avtalet ger också möjlighet för de fastighetsägare som inte är anslutna till Com Hem att göra detta till attraktiva villkor. – Com Hems starka utbud av såväl tv-tjänster som telefoni och bredband har ett stort värde för våra medlemmar och deras boende. Det här samarbetet borgar för en fortsatt modernisering av nätet, i takt med den tekniska utvecklingen, säger Ronny Bergens, chef teknisk utveckling på Fastighetsägarna Stockholm. Com Hem och Fastighetsägarna Stockholm har sedan tidigare samarbetat kring frågor om kommunikation och tv-distribution till fastighetsägarnas boende. Samarbetet har gått från fokus på utbyggnad av infrastruktur till utveckling av digitala tjänster.

Taggar:

Om oss

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och play-tjänster. Com Hems nät når cirka två miljoner svenska hushåll och företag, vilket motsvarar ungefär 40 procent av det totala antalet hushåll i landet. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp till 1 Gbit/s via både FiberKoax och FiberLAN och ett stort tv-utbud via både digital-tv i hemmet eller mobilt med Com Hem Play. Com Hem erbjuder även bredband- och telefonitjänster till 62 000 små och medelstora företag. Vi grundades 1983 och har cirka 1 200 anställda varav cirka 700 av dessa inom kundservice. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. 2015 omsatte koncernen 5 000 Msek. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.

Prenumerera