Com Hem utser Tomas Kihlstrand till interim CFO

Com Hem Holding AB (publ) låter meddela att Bolagets CFO och styrelseledamot Joachim Jaginder är sjukskriven. Com Hem har anlitat Tomas Kihlstrand som interim CFO under Joachim Jaginders frånvaro. Tomas Kihlstrand har en gedigen bakgrund som CFO inom ett antal börsnoterade bolag liksom bred erfarenhet av liknande interimsuppdrag.

Bolaget bedömer att verksamheten inte kommer att påverkas av det inträffade. Tomas Kihlstrand påbörjar omedelbart sin tjänst hos Com Hem.

Några av Tomas Kihlstrands tidigare uppdrag i sammanfattning:

  • CFO Transmode Group
  • CFO Atea Group
  • Vice President och CFO, Allgon AB

För ytterligare information kontakta: Anders Nilsson, VD Com Hem Tel: +46 725 459 868

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 september 2014 kl. 08.00 CET.

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av digital-tv, bredband och telefoni. Cirka 39 procent, närmare 1,83 miljoner, av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder prisvärda, högkvalitativa tjänster inom tv, bredband, fast telefoni och har ett konkurrenskraftigt erbjudande av bredband- och telefonitjänster för företag. Com Hem grundades 1983, har cirka 1 000 anställda och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB samt iTUX Communication AB. Com Hem är noterat på NASDAQ OMX. För mer information, gå till: www.comhemgroup.se

Taggar:

Om oss

Om Com Hem Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag under sina två varumärken Com Hem och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX Communication AB som tillhandahåller öppna fibernät till tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar, surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60% av Sveriges hushåll, vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Com Hem grundades 1983 och är sedan den 5 november 2018 en del av Tele2-koncernen. www.comhemgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar