Com Hem utser Tomas Kihlstrand till interim CFO

Com Hem Holding AB (publ) låter meddela att Bolagets CFO och styrelseledamot Joachim Jaginder är sjukskriven. Com Hem har anlitat Tomas Kihlstrand som interim CFO under Joachim Jaginders frånvaro. Tomas Kihlstrand har en gedigen bakgrund som CFO inom ett antal börsnoterade bolag liksom bred erfarenhet av liknande interimsuppdrag.

Bolaget bedömer att verksamheten inte kommer att påverkas av det inträffade. Tomas Kihlstrand påbörjar omedelbart sin tjänst hos Com Hem.

Några av Tomas Kihlstrands tidigare uppdrag i sammanfattning:

  • CFO Transmode Group
  • CFO Atea Group
  • Vice President och CFO, Allgon AB

För ytterligare information kontakta: Anders Nilsson, VD Com Hem Tel: +46 725 459 868

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 september 2014 kl. 08.00 CET.

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av digital-tv, bredband och telefoni. Cirka 39 procent, närmare 1,83 miljoner, av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder prisvärda, högkvalitativa tjänster inom tv, bredband, fast telefoni och har ett konkurrenskraftigt erbjudande av bredband- och telefonitjänster för företag. Com Hem grundades 1983, har cirka 1 000 anställda och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB samt iTUX Communication AB. Com Hem är noterat på NASDAQ OMX. För mer information, gå till: www.comhemgroup.se

Taggar:

Om oss

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och play-tjänster. Com Hems nät når cirka två miljoner svenska hushåll och företag, vilket motsvarar ungefär 40 procent av det totala antalet hushåll i landet. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp till 1 Gbit/s via både FiberKoax och FiberLAN och ett stort tv-utbud via både digital-tv i hemmet eller mobilt med Com Hem Play. Com Hem erbjuder även bredband- och telefonitjänster till 62 000 små och medelstora företag. Vi grundades 1983 och har cirka 1 200 anställda varav cirka 700 av dessa inom kundservice. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. 2015 omsatte koncernen 5 000 Msek. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar