Com Hems årsredovisning 2014

Com Hem Holding AB:s (publ) årsredovisning finns nu tillgänglig på www.comhemgroup.se/arsredovisning2014.  

Årsredovisningen trycks även i en mindre upplaga och skickas till de aktieägare som beställer denna information från och med första veckan i maj.

NorCell Sweden Holding 2 AB:s (publ) årsredovisning för 2014 finns från och med idag även den tillgänglig på www.comhemgroup.se. NorCell Sweden Holding 2 AB (publ) är ett dotterbolag till Com Hem Holding AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com

Petra von Rohr, IR & Kommunikationsdirektör
Tel: 0734 39 06 54
Investor.relations@comhem.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2015 kl. 11:00 CET.

Om Com Hem
Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och telefoni. Cirka 40 procent av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder bredbandshastigheter på upp till 500 Mbit/s till 1,6 miljoner hushåll och är den operatör i Sverige som levererar snabbast bredband till flest. Com Hem har sedan 2013 ett konkurrenskraftigt erbjudande av bredband- och telefonitjänster även för företag. Com Hem grundades 1983, har cirka 1 100 anställda och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB samt iTUX Communication AB. Com Hem är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, gå till: www.comhemgroup.se.

Om oss

Om Com Hem Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag under sina två varumärken Com Hem och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX Communication AB som tillhandahåller öppna fibernät till tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar, surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60% av Sveriges hushåll, vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Com Hem-koncernen grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar