E-legitimation viktigaste samhällstjänsten på internet

I en färsk undersökning från Com Hem på ämnet vad som är viktigast med internet, svarar respondenterna att E-legitimation är den viktigaste samhällstjänsten på internet. E-legitimation får därmed högst antal röster (60%), tätt följt av Skatteverket (51%) och Pensionsmyndigheten/PPM (32%). E-legitimation tycks viktigast i alla åldrar, medan Pensionsmyndigheten/PPM hamnar högt bland äldre. CSN hamnar högt bland yngre. 

3 431 svenskar mellan 15 och 80 år medverkade i en undersökning om bredband och vad som är viktigast med internet, genomförd av Com Hem. På frågan ”Vilka av följande samhällstjänster på internet är viktiga för dig?” kunde respondenterna välja fem alternativ. I samtliga ålderskategorier var E-legitimation det mest populära svarsalternativet med 60% och Skatteverket det näst mest populära alternativet med 51%. Men det finns några generationsskillnader.

Bland unga (80-talister och yngre) är CSN (33%), Försäkringskassan (29%) och Arbetsförmedlingen 26%) andra viktiga samhällstjänster. Bland medelålders (50-, 60- och 70-talister) hamnar Försäkringskassan på en tredjeplats med 39%, följt av Pensionsmyndigheten/PPM (28%) och Kommunens hemsida (26%). De äldre respondenterna anser att Pensionsmyndigheten/PPM är den viktigaste samhällstjänsten på internet på 42%. Därefter kommer Kommunens hemsida (32%) och Försäkringskassan (20%).

E-legitimation och Skatteverket har tjänster som bäst lever upp till behov och förväntningar i samtliga åldersgrupper.

Mer om undersökningen
Com Hems kundpanel, Com-panelen, består av drygt 5 000 respondenter som kontinuerligt får besvara frågor om bredband, tv och telefoni. Panelen rekryterades i mars 2011 och är ett initiativ taget för en närmare konsumentdialog liksom för att undersöka trender och beteenden kring tv och bredband. Respondenterna är Com Hem-kunder mellan 15 och 80 år som är geografiskt spridda över Sverige.

Hela rapporten finns att ladda ner här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Eriksson, presschef, tel: 0702 202 350, e-post:
press@comhem.com

Om oss

Om Com Hem Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag under sina två varumärken Com Hem och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX Communication AB som tillhandahåller öppna fibernät till tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar, surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60% av Sveriges hushåll, vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Com Hem-koncernen grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.com.

Prenumerera