Ett starkt 2010 för Com Hem

Com Hem ökar sin omsättning 2010 till drygt 4,3 miljarder kronor, en ökning med 6 procent i jämförelse med 2009. Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 1,85 miljarder kronor. Under året investerade Com Hem totalt 680 miljoner kronor i utveckling av infrastruktur och tjänster. Bland annat färdigställde Com Hem sin utrullning av tv On Demand till 1,5 miljoner hushåll och genomförde en omfattande modernisering av stockholmsnätet. 

Antalet kunder har ökat inom samtliga tjänsteområden; sedan 2009 har antalet digital-tv-abonnemang ökat med 8 procent till 619 900. Bredbandskunderna har under samma period ökat med 3 procent till 537 400 och telefonikunderna med 7 procent till 370 500.  

- Com Hem har utvecklats starkt under 2010. Vi investerar ständigt för att förbättra vår verksamhet och under 2010 har vi haft extra stort fokus på att förbättra servicen till våra kunder. I de mätningar vi gör ser vi tydliga bevis på att vi gör rätt saker och det förbättringsarbetet ska vi ta med oss in i 2011, säger Tomas Franzén som är vd för Com Hem.

2009 lanserade Com Hem sin On Demand-tjänst i mindre skala och sedan dess har tjänsten kontinuerligt rullats ut i hela landet. Parallellt med tjänstens utbyggnad har innehållet i tjänsten utökats och idag kan ungefär 1,5 miljoner Com Hem-hushåll ta del av 1 900 filmer och Play-utbudet från 15 kanaler, direkt i tv:n.

- Play-tjänster i tv:n och kanaler i HD har varit två starka trender under 2010. Den här typen av tjänster går från att ha varit tilläggstjänster till standard och finns idag med i alla våra tv-paket. Com Hem ska vara den leverantör där du får mest och bäst tv för dina pengar och vi kommer fortsätta satsa på innehåll. Nyligen flyttade nya TV 11 in bland våra kanaler och den 1 mars utökar vi vårt utbud med ytterligare sex stycken kanaler varav fyra i HD, säger Tomas Franzén.

På bredbandssidan ökar efterfrågan på höghastighetsbredband. Över hälften av Com Hems nyförsäljning av bredband ligger idag på hastigheter på 25 Mbit/s och över.

- Com Hem är ensamma om att erbjuda snabbt bredband till många hushåll. Genom oss har idag runt 1,4 miljoner hushåll tillgång till 100 Mbit/s bredband. Efterfrågan på höghastighetsbredband är stark och vi kommer snart att lansera ännu snabbare hastigheter, säger Tomas Franzén.

Se bilaga för mer finansiell information från fjärde kvartalet 2010.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jessica Sjöberg, presschef, tel: 0734 390898, e-post:
press@comhem.com

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av tv, bredband och telefoni. Cirka 40 procent, 1,76 miljoner, av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud samt prisvärda, högkvalitativa och kompletta tjänster för bredband och fast telefoni. Företaget grundades 1983, har cirka 650 anställda och huvudkontor i Stockholm. Ägare är The Carlyle Group och Providence Equity Partners. För mer information: www.comhem.se

Taggar:

Om oss

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och play-tjänster. Com Hems nät når cirka två miljoner svenska hushåll och företag, vilket motsvarar ungefär 40 procent av det totala antalet hushåll i landet. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp till 1 Gbit/s via både FiberKoax och FiberLAN och ett stort tv-utbud via både digital-tv i hemmet eller mobilt med Com Hem Play. Com Hem erbjuder även bredband- och telefonitjänster till 62 000 små och medelstora företag. Vi grundades 1983 och har cirka 1 200 anställda varav cirka 700 av dessa inom kundservice. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. 2015 omsatte koncernen 5 000 Msek. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar