Stabilt resultat för Com Hem

Com Hems omsättning förblev oförändrad under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2011. Omsättningen uppgick till 1 145 miljoner kronor, jämfört med 1 152 miljoner kronor 2011. EBITDA ökade med 14 procent under fjärde kvartalet 2012 jämfört med samma kvartal 2011 och uppgick till 577 miljoner kronor.

Antalet anslutna hushåll ökade något under fjärde kvartalet 2012. I slutet av fjärde kvartalet hade Com Hem 1 749 000 anslutna hushåll, en ökning från 1 747 000 jämfört med tredje kvartalet 2012, och en ökning från 1 739 000 jämfört med fjärde kvartalet 2011. Antalet unika abonnenter minskade något under fjärde kvartalet till 828 000, jämfört med 831 000 för tredje kvartalet 2012.

- På en mycket konkurrensutsatt marknad fortsätter vi att leverera ett stabilt resultat. Jag är glad över att den minskning av digital-tv-abonnenter som vi noterade under 2012 planade ut under fjärde kvartalet och att antalet bredbandskunder ligger kvar på samma nivå, säger Tomas Franzén, vd på Com Hem.

För att öka det geografiska täckningsområdet agerar Com Hem sedan fjärde kvartalet 2012 som tjänsteleverantör också inom Zitius öppna nätlösningar. Com Hem kan nu även ta över befintliga LAN-nät från konkurrenterna och tecknade sitt första kontrakt med en fastighetsägare inom detta område under kvartalet.

Den 16 januari 2013 lanserade Com Hem sin app för hemtelefoni i mobilen som gör det möjligt för Com Hems telefonikunder att använda hemtelefonen i mobilen när de är anslutna till ett trådlöst nätverk (WiFi). Appen kan laddas ner via AppStore och Google Play.

Den 1 februari 2013 tillträdde Henri Caddeo som teknikdirektör med plats i företagsledningen. Den 11 februari 2013 utsågs Asanga Gunatillaka till produktdirektör med plats i företagsledningen. Asanga börjar på Com Hem den 11 mars 2013.

Com Hems resultat för fjärde kvartalet 2012 i sammanfattning

Com Hems omsättning förblev stabil under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2011. Omsättningen uppgick till 1 145 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2012, jämfört med 1 152 miljoner kronor under samma kvartal 2011. EBITDA ökade med 14 procent under fjärde kvartalet 2012 till 577 miljoner kronor jämfört med 508 miljoner kronor under samma kvartal 2011.

Antal anslutna hushåll och abonnenter

Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012 Q4 2011
Antal anslutna hushåll 1,75 milj 1,75 milj 1,75 milj 1,74 milj 1,74 milj
Digital-tv-abonnemang 611 700 612 700 620 900 643 600 658 400
Bredbandsabonnemang 543 200 544 300 544 600 550 100 550 900
Telefoniabonnemang 347 600 355 200 360 200 369 500 376 100
Triple play-kunder 263 600 270 800 275 700 285 500 292 000
Totalt antal kunder 827 800 831 000 834 800 851 800 860 700

Finansiell utveckling

MSEK Q4 2012 Q4 2011 Helåret 2012 Helåret 2011
Nettoomsättning 1 145 1 152 4 562 4 520
 EBITDA* 577 508 2 232 2 098
Investeringar** 357 328 913 734
EBITDA - investeringar 220 180 1 319 1 364

* Rörelseresultat före avskrivningar och poster av engångskaraktär.

** Investeringar före finansiell leasing

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Com Hems presstjänst, tel: 08 – 553 634 40, e-post: press@comhem.com

Om Com Hem Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av tv, bredband och telefoni. Cirka 40 procent, 1,75 miljoner, av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder prisvärda, högkvalitativa och kompletta tjänster för tv, bredband och fast telefoni. Företaget grundades 1983, ägs av BC Partners och  har cirka 950 anställda och huvudkontor i Stockholm. För mer information: www.comhem.se

Om oss

Om Com Hem Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag under sina två varumärken Com Hem och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX Communication AB som tillhandahåller öppna fibernät till tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar, surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60% av Sveriges hushåll, vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Com Hem grundades 1983 och är sedan den 5 november 2018 en del av Tele2-koncernen. www.comhemgroup.se

Prenumerera