CombiGene påbörjar långtidsstudie av läkemedelskandidat för behandling av epilepsi

Efter att ha fått det slutgiltiga resultatet från den dos-responsstudie som slutfördes under första kvartalet 2017 inleder CombiGene nu den planerade prekliniska långtidsstudien av Bolagets läkemedelskandidat för behandling av epilepsi. 

Dos-responsstudien bekräftade som förväntat att CombiGenes läkemedelskandidat har avsedd dosberoende antiepileptisk effekt i en modell för temporallobsepilepsi. Långtidsstudien kommer att genomföras vid Universitetssjukhuset i Skåne och under ledning av professor Merab Kokaia. ”Syftet med studien är framför allt att ge ytterligare stöd för den antiepileptiska effekten av CombiGenes läkemedelskandidat”, säger CSO Casper Götzsche. ”Modellen vi kommer att använda har många likheter med mänsklig epilepsi, inklusive spontana kramper och underliggande förändringar i hjärnan, och resultatet kommer att vara en viktig del av vårt underlag för fortsatt utveckling”. Studien beräknas vara klar under första halvåret 2018.
”Det är med stor glädje och tillförsikt som vi nu inleder den prekliniska långtidsstudien”, säger VD Jan Nilsson. ”Långtidsstudien är nästa stora milstolpe på vår resa mot ett färdigt läkemedel. Jag är också mycket glad över att det är professor Merab Kokaia som kommer att ansvara för studien. Merab Kokaia är en av CombiGenes vetenskapliga grundare, och han har en unik preklinisk modell och kompetens, även jämfört med stora professionella CRO-bolag (Contract ReserachResearch Organisation), vilket borgar för att vi får en god kontinuitet i projektet.” 

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.
CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

Om oss

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Prenumerera

Dokument & länkar