CombiGene tar Medicon Village till toppen

När CombiGene nyligen beviljades € 3,36 miljoner i fas 2-anslag från Horizon 2020 innebar det att Medicon Village, forskningsbyn i Lund där CombiGene har sitt säte, har en högre andel fas 2-vinnare bland medlemsföretagen än någon annan forskarpark i Europa.

Läs mer i Medicon Villages egen kommentar: https://cisn.co/2lcahKq

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.
CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

Om oss

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Prenumerera

Dokument & länkar