CombiGene tecknar avtal med Panion Animal Health för utlicensiering av läkemedelskandidat för veterinärmarknaden

CombiGene AB har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. CombiGenes avsikt är att vidareutveckla denna behandlingsmetod för sjukvården så att den kan komma epilepsipatienter till godo. 

CombiGene har idag tecknat avtal om att utlicensiera sin teknologi för behandling av epilepsi till Panion Animal Health AB för användning inom veterinärvården, avseende hund och katt. Licensavtalet ger Panion Animal Health exklusiv rätt att utveckla veterinärmedicinska behandlingsmetoder baserade på CombiGenes läkemedelskandidat. Licensen omfattar verksamhet inom EES, Schweiz och USA.

Avtalet omfattar en engångsbetalning om tre miljoner kronor, vilken kommer att erläggas då Panion Animal Health erhållit finansiering för sin verksamhet, vilket beräknas ske under första kvartalet 2017. Därutöver erhåller CombiGene royalty på framtida försäljning.

”Jag är mycket glad över att få detta avtal med Panion Animal Health på plats, säger CombiGenes VD Jan Nilsson. Utöver att avtalet på ett betydande sätt stärker vår kortsiktiga finansiella ställning kan det också komma att ha en positiv påverkan på våra framtida intäkter. Det innebär också att vi tillsammans med Panion kan skapa intressanta framtida skaleffekter.”

I juni 2015 bildade CombiGene ett helägt dotterbolag, som då hette CombiGene Vet AB, och i april 2016 beslutades att dela ut dotterbola­get till CombiGenes aktieägare med målet att notera bolaget. Fokus för bolaget, som nu namnändrats till Panion Animal Health AB, kommer att vara utnyttjandet av CombiGenes upptäckter för att utveckla en behandling av hundepilepsi. Panion kommer även att bedriva inlicensiering av andra projekt eller produkter inom animal health. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CombiGene AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­ missbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Jan Nilssons försorg, för offentliggörande den 1 december 2016. 

 

Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en
behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot

andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget.  
www.combigene.com. 

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ) Jan Nilsson, vd
Tel: +46 (0)704 66 31 63

E-post:
jan.nilsson@combigene.com 

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och
information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN

finns på
www.combigene.com 

www.combigene.com

CombiGene AB (publ)     Medicon Village, SE-223 81 Lund, Sweden
info@combigene.com 

www.combigene.com 

Om oss

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Prenumerera

Dokument & länkar