Kommande presentationer

CombiGenes VD Bengt Westrin kommer att möta investerare i Södertälje 30 november samt i Umeå och Skellefteå 8 december.

Mötet i Södertälje arrangeras av Aktiespararna Södertälje och äger rum på Hotell Scandic Skogshöjd kl 18.30. Mötet i Umeå arrangeras av Aktietorget i samarbete med Stenberg Företagsrådgivning och äger rum kl 11.30 (plats meddelas). Även mötet i Skellefteå arrangeras av Aktietorget och Stenberg Företagsrådgivning och äger rum kl 17.30 på Hotel Scandic. Fördeltagande och bekräftelse av tid och plats, kontakta respektive lokal arrangör

För ytterligare information:
CombiGene AB (publ)
Bengt Westrin, VD
Tel: 070 – 265 48 62
E-post: bengt.westrin@combigene.com

Om CombiGene AB
CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

MER FRÅN BOLAGET är ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com

Om oss

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Prenumerera

Dokument & länkar